Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
19 februari 2009
H-0106/09
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i mars I 2009 i enlighet med artikel 109 i arbetsordningen från Vural Öger till kommissionen

 Angående: Öppnande av energikapitlet i EU-förhandlingarna med Turkiet
 Svar 

Den senaste gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina är ytterligare ett tecken på hur viktigt det är att EU har många olika energikällor och energitransportvägar. Kandidatlandet Turkiet är ett strategiskt transitland och inte minst ur denna synvinkel av största betydelse för EU:s energisäkerhet. Det är därför så viktigt att EU:s förhandlingar med Turkiet om energikapitlet kan föras ostört och att det inte blockeras av vissa medlemsstater av politiska skäl.

Kommer kommissionen att verka för att detta förhandlingskapitel öppnas? Kan kommissionen ge en tidsplan för detta? Vilket är det största hindret för att förhandlingskapitlet energi ska kunna öppnas utan störningar?

Frågans originalspråk: DE
Senaste uppdatering: 23 februari 2009Rättsligt meddelande