Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
24. februar 2009
H-0125/09
SPØRGSMÅL til spørgetiden under mødeperioden i marts I 2009 jf. forretningsordenens artikel 109 af Pedro Guerreiro til Kommissionen

 Om: Afskaffelse af skattelyer
 Svar 

Har Kommissionen foreslået eller har den til hensigt at foreslå afskaffelse af skattelyer, især inden for EU?

Har EU vedtaget nogen beslutning om at foreslå medlemsstaterne at ophæve de skattelyer, der findes på deres område?

Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at afskaffe skattelyene og således bekæmpe finansspekulation og gøre en ende på den frie bevægelighed for kapital, især på EU-plan?

Forespørgslens originalsprog: PT
Seneste opdatering: 6. marts 2009Juridisk meddelelse