Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
24. helmikuuta 2009
H-0137/09
SUULLINEN KYSYMYS huhtikuun 2009 istuntojakson kyselytunnille työjärjestyksen 109 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Marian Harkin komissiolle

 Aihe: Kansalaisten kanssa kommunikoiminen
 Vastaus 

Komissio on painottanut tehokasta kommunikointia kansalaisten kanssa, erityisesti talouskriisin yhteydessä, jolloin monet kansalaiset ovat epävarmoja tulevaisuudesta. Kuulemismenettely on tehokas väline saada kansalaiset osallistumaan suoraan poliittiseen prosessiin EU-tasolla. Eikö komissio katso, että on tarpeen toteuttaa lisätoimia kansalaisten valistamiseksi EU:n kuulemisista tiedotusvälineiden ja muiden asianmukaisten foorumien avulla kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta varmistettaisiin useampien henkilöiden ja ruohonjuuritason organisaatioiden mukaan saaminen?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2009Oikeudellinen huomautus