Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
27 Ιουλίου 2009
H-0269/09
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Nikolaos Chountis προς την Επιτροπή

 Θέμα: Δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή Γραμματικό Αττικής
 Απάντηση 

Η Επιτροπή, απαντώντας σε προηγούμενη ερώτηση (Ε-0544/09) σχετικά με τη δημιουργία ΧΥΤΑ στις περιοχές Φυλή, Γραμματικό και Κερατέα της Αττικής, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «η κάλυψη συγκεκριμένων όρων, [όπως η προεπεξεργασία των απορριμμάτων σύμφωνα με την οδηγία 1999/31/ΕΚ] που προβλέπονται από τις αποφάσεις και συνδέονται με τις ενδιάμεσες πληρωμές δεν θεωρείται … ικανοποιητική και στις τρεις περιπτώσεις».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι της περιοχής του Γραμματικού αντιδρούν έντονα στην δημιουργία του νέου ΧΥΤΑ στην περιοχή αφού δεν ικανοποιούνται οι όροι που θέτει η οδηγία 1999/31/ΕΚ(1) για την υγειονομική ταφή αποβλήτων, ερωτάται η Επιτροπή:

Σε ποιες άμεσες παρεμβάσεις θα προβεί για να σταματήσει τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό αφού δεν καλύπτονται οι όροι της οδηγίας 1999/31/ΕΚ;

(1)ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σελ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Σεπτεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου