Parlamentarna vprašanja
8. september 2009
H-0315/09
USTNO VPRAŠANJE v času vprašanj, na delnem zasedanju oktobra 2009 v skladu s členom 116 Poslovnika predložil Sławomir Witold Nitras za Komisijo

 Zadeva: Avtocestne vinjete v Avstriji
 Odgovor 

V večini evropskih držav so uvedli pristojbine za uporabo avtocest in drugih vrst hitrih cest. Posamezna država članica pa se sama odloča glede plačila teh pristojbin. Cestnina se lahko plača neposredno na cestninski postaji za določeni cestni odsek ali pa s časovno omejenimi vinjetami. Za določanje cen vinjet so pristojne posamezne države članice.

V nekaterih državah članicah so cene določene na način, ki je po mnenju predlagatelja vprašanja nepravičen do tranzitnih potnikov iz drugih držav. Ti potniki prečkajo posamezno državo članico v enem dnevu, kjer pa ni enodnevnih vinjet (na primer v Avstriji in Češki republiki).

Nedvomno ima vsaka država članica pravico postaviti in pobirati pristojbine za uporabo svojih avtocest. Vendar pa neobstoj enotnih pravil za prilagoditev višine pristojbin glede na dejanski čas uporabe avtocest lahko povzroči resno oviranje enega temeljnih načel Evropske unije, in sicer načela prostega pretoka oseb. Ali ne bi morala Evropska skupnost v okviru načela prostega pretoka državljanov Evropske unije oblikovati smernice za države članice, s katerim bi postavila okvir za zagotovitev enakega obravnavanja vseh državljanov v tej zadevi?

Izvirni jezik vprašanja: PL
Zadnja posodobitev: 5. oktober 2009Pravno obvestilo