Парламентарни въпроси
2 октомври 2009 г.
H-0339/09
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР за времето за въпроси на месечната сесия през Октомври 2009 съгласно член 116 от Правилника за дейността на ЕП от Pat the Cope Gallagher към Съвета

 Относно: Присъединяване на Исландия
 Отговор 

Може ли Съветът да направи изявление, в което да очертае текущото положение по отношение на преговорите на Исландия с Европейския съюз за присъединяване?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 6 октомври 2009 г.Правна информация