Parlamentsfrågor
6 oktober 2009
H-0346/09
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i oktober 2009 i enlighet med artikel 116 i arbetsordningen från Georgios Toussas till rådet

 Angående: Elektronisk övervakning i EU
 Svar 

Under en veckas tid har uppgifter samlats in om sammanlagt 1 041 821 personer vid inresa till eller utresa ur Grekland. Insamlingen av personuppgifterna genomfördes mellan den 31 augusti och den 6 september 2009 inom ramen för en storskalig undersökning i 24 av EU:s medlemsstater. Sammanlagt blev 12 907 581 personer föremål för elektronisk insamling av personuppgifter eller registrering i EU. Uppdraget utfördes för EU:s strategiska kommitté för invandring (enligt dokument nr 10410/09) och syftade till att samla in uppgifter om alla personer som reser in i eller ut ur unionen. Under genomförandet av EU:s institutionella ram, som har accepterats och antagits av regeringar ledda av partierna Nea Dimokratia och PASOK, genomförde Grekland insamlingen av elektroniska uppgifter mycket snabbt och ligger nu på femte plats när det gäller antalet registrerade personer.

Vad anser rådet om denna typ av undersökningar, som genomförs i syfte att bygga en mur kring Europa och inrätta ett enormt system för elektronisk kontroll av gränserna och övervakning av alla passagerare, vilket kommer att begränsa de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna på ett drastiskt sätt?

Frågans originalspråk: EL
Senaste uppdatering: 19 oktober 2009Rättsligt meddelande