Parlamentní otázky
9. listopadu 2009
H-0401/09,
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ pro dobu vyhrazenou pro otázky zařezenou do dílčího zasedání v listopadu 2009, kterou podle článku 116 jednacího řádu pokládá Jim Higgins Komisi

 Předmět: Označování potravin pro spotřebitele
 Odpověď 

Mohla by Komise stručně informovat o tom, zda provedla šetření či vypracovala zprávy, pokud jde o potraviny, o nichž se tvrdí, že mají příznivý vliv na zdraví? Mohla by dále uvést, zda bylo s cílem chránit spotřebitele provedeno zkoumání či testování nejrůznějších těchto potravin, na jehož základě by bylo možné ověřit, zda informace o těchto potravinách jsou skutečně pravdivé?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 11. listopadu 2009Právní upozornění