Parlamendi esitatud küsimused
26. november 2009
H-0448/09
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - detsember 2009 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Gesine Meissner Euroopa Komisjonile

 Teema: Euroopa Liidu ja Venezuela vaheline kaubanduskokkulepe
 Vastus 

Uues Venezuela ühiskondliku vara seaduse eelnõus lubatakse valitsusel „teostada õiglase hüvitamise abil sundomandamist” varade puhul, „mille tootmistegevus ei vasta riiklikele huvidele ega ühiskondlikule tootmismudelile”.

Kas komisjon on arvamusel, et nimetatud seaduse rakendamine takistaks ELi ja Venezuela vahelisi suhteid? Kui ei, siis miks?

Keel, milles küsimus esitati:: EN
Viimane päevakajastamine: 2. detsember 2009Õigusalane teave