Parlementaire vragen
22 december 2009
H-0506/09
MONDELINGE VRAAG voor het vragenuur van de vergaderperiode van januari 2010 ingediend overeenkomstig artikel 116 van het Reglement van Ryszard Czarnecki aan de Commissie

 Betreft: Stabiliteit van de financiële markt in Polen
 Antwoord 

De Europese Centrale Bank heeft op 18 december 2009 haar halfjaarlijks verslag gepubliceerd inzake de financiële stabiliteit in de eurozone, waarin zij erop wees dat de banken in de eurozone in 2010 187 miljard euro in de reserve moeten afboeken, en waarbij zij de verliezen tengevolge van de slechte economische situatie in de Midden- en Oost-Europese landen als een van de twee belangrijkste oorzaken noemde. In een commentaar op het ECB-verslag in de Wall Street Journal werd Unicredit met name genoemd.

Is de Commissie niet van mening dat de zakelijke praktijken en de boekhoudkundige procedures van de Unicredit Groep ertoe leiden dat de werkelijke financiële verliezen aan het oog worden onttrokken, hetgeen op de middellange en lange termijn schadelijk kan zijn voor de stabiliteit van het financiële stelsel in de Europese Unie? Ik denk hierbij aan het kunstmatig oppoetsen van de resultaten en de liquiditeit van Unicredit Oekraïne door Bank Pekao SA via het zgn. doorschuiven van slechte leningen en het voortdurend verhogen van de financieringen. Ik maak me zorgen over de stabiliteit van de financiële markt in Polen, omdat Pekao SA tot dusver niet de volgens het Europees recht (IFRS) vereiste afboekingen heeft gedaan in de reserve op zijn investeringen in de Oekraïne.

Is de financiële drainage van de dochtermaatschappij Pekao SA door de moedermaatschappij Unicredit in overeenstemming met het Europees recht? Is het opleggen aan de dochtermaatschappijen in het kader van het zgn. Chopin-project (Polen, Roemenië en Bulgarije) van ongunstige contracten met Pirelli Real Estate S.p.A. dat onder bescherming staat van Unicredit, in een situatie van duidelijke belangenverstrengeling voor de algemeen-directeur van Unicredit, Alessandro Profumo (lid van de raad van beheer van een onderneming van de groep-Pirelli ten tijde van de ondertekening van de contracten) niet strijdig met de mededingingsregels die van toepassing zijn in de Europese Unie?

Oorspronkelijke taal van de vraag: PL
Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2010Juridische mededeling