Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Ιανουαρίου 2010
H-0001/10
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιανουαρίου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Ivo Belet προς την Επιτροπή

 Θέμα: Σαρωτές σώματος
 Απάντηση 

Η ολλανδική κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2010, πρόκειται να εγκαταστήσει στον αερολιμένα του Schiphοl σαρωτές σώματος που χρησιμοποιούν την τεχνολογία χιλιοστομετρικών κυμάτων, κυρίως για τις πτήσεις προς τις ΗΠΑ. Οι σαρωτές είναι αναγκαίοι διότι μπορούν να ανιχνεύουν επικίνδυνες ουσίες και υγρά στοιχεία.

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης δικαιολογείται λόγω του ότι η ασφάλεια των επιβατών επικρατεί του απόλυτου δικαιώματος σε ό,τι αφορά την προστασία του ιδιωτικού περιβάλλοντος;

Κάτω από ποιές συνθήκες είναι αποδεκτοί οι σαρωτές σώματος, κατά την άποψη της Επιτροπής; Αρκεί το γεγονός ότι οι εικόνες του σώματος που έχει σαρωθεί δεν μπορούν ούτε να αποθηκευτούν ούτε να διαβιβαστούν;

Ποιες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες σχεδιάζει να αναλάβει βραχυπροθέσμως η Επιτροπή για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών, ιδιαίτερα για πτήσεις προς τις ΗΠΑ; Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τους σαρωτές σώματος τις προσεχείς εβδομάδες;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: NL
Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου