Parlamentarna vprašanja
19. januar 2010
H-0023/10
USTNO VPRAŠANJE v času vprašanj, na delnem zasedanju februarja 2010 v skladu s členom 116 Poslovnika predložila Vilija Blinkevičiūtė za Svet

 Zadeva: Dostop do trga dela in ohranjanje zaposlitve invalidnih oseb
 Odgovor 

Evropa danes šteje 65 milijonov invalidnih oseb, od katerih jih je 78% izključenih s trga dela in brez vsake možnosti za delovno mesto. Večina med njimi je odvisna od socialne pomoči, njihovi dohodki pa so bistveno nižji od tistih, ki jih prejemajo zdravi ljudje. V času gospodarske in finančne krize je za invalide trikrat verjetneje, da bodo izgubili službo, kot za zdrave ljudi. Špansko predsedstvo se je v svojem programu obvezalo, da bo ščitilo pravice invalidnih oseb, čeprav ni predvidelo nobenega konkretnega ukrepa ali pobude za dostopanje invalidov na trg dela in ohranjanje njihove zaposlitve.

Kako namerava Svet zagotoviti možnosti za iskanje in ohranjanje delovnega mesta invalidnih oseb, zlasti če upoštevamo, da je bilo leto 2010 razglašeno za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti? Če bi jim bila dodeljena pomoč, četudi omejena, bi lahko milijoni evropskih invalidov dostopali do trga dela in postali neodvisni državljani, ki ne bi bili več žrtve diskriminacije.

Izvirni jezik vprašanja: LT
Zadnja posodobitev: 30. marec 2010Pravno obvestilo