Interpelacje
25 stycznia 2010
H-0029/10
PYTANIE USTNE na sesję pytań podczas sesji częściowej w lutym 2010 r. zgodnie z art. 116 Regulaminu skierowane przez: Charalampos Angourakis do Komisji

 Przedmiot: Zagrożenie komercjalizacją służby zdrowia
 Odpowiedź 

Sposób rozwiązywania problemu wirusa nowej grypy uwidocznił zagrożenia płynące z polityki komercjalizacji służby zdrowia i opieki społecznej. Mieliśmy do czynienia z wybiórczą prezentacją danych, a w badaniach epidemiologicznych wystąpiły problemy, co spowodowało dezorientację w kwestii stosowania nowej szczepionki i wątpliwości co do potrzeby ogłaszania pandemii. Z jeszcze większą siłą ujawnił się niedostatek personelu i infrastruktury w publicznej służbie zdrowia, a zwłaszcza brak podstawowej publicznej opieki zdrowotnej.

Jak Komisja ocenia działania międzynarodowych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego, które kierując się kryterium zysku, zagrażają publicznej służbie zdrowia?

Oryginalny język pytania: EL
Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2010Informacja prawna