Parlamendi esitatud küsimused
26. jaanuar 2010
H-0052/10
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - märts 2010 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Georgios Papanikolaou nõukogule

 Teema: Koostöö ELi ja Türgi vahel ebaseadusliku sisserände küsimuses
 Vastus 

Enamik ebaseaduslikke sisserändajaid Euroopa Liitu saabuvad Kreekasse üle merepiiri Türgist. Kreekast liiguvad nad seejärel edasi mujale ELi.

Arvestades, et Türgi soovib täiesti õigustatult saada Euroopa Liidu liikmeks, siis milliseid algatusi kavatseb eesistujariik Hispaania teha, et avaldada Türgile koostöö tegemiseks survet, kuna koostöö on möödapääsmatu?

Millise hinnangu annab eesistujariik läbirääkimiste edenemisele ELi ja Türgi vahel tagasivõtulepingu osas ning Türgi ja Frontexi vahel andmete vahetamise lepingu ja Türgi kaasamise osas ühisoperatsioonidel? Kas Kreekat teavitatakse nendel läbirääkimistel saavutatud edust?

Keel, milles küsimus esitati:: EL
Viimane päevakajastamine: 30. märts 2010Õigusalane teave