Deputātu jautājumi
2010. gada 17. februāra
H-0077/10
MUTISKS JAUTĀJUMS Jautājumu laikam 2010. gada martā sesijā saskaņā ar Reglamenta 116. pantu Iesniedzis Ivo Belet Komisijai

 Temats: vilcienu katastrofa Buizingen pilsētā un elektroniskā drošības sistēma
 Atbilde 

Smago vilciena katastrofu 2010. gada 15. februārī Buizingen pilsētā, Beļģijā izraisījusi tādas elektroniskās drošības sistēmas neesamība, kura automātiski iedarbina vilcienu bremzes, ja tie neapstājas pie sarkanās gaismas.

Papildus valsts automātiskas vilcienu aizsardzības (ATP) sistēmām, kuras vairākus gadus pastāv dažās dalībvalstīs, tiek turpināts darbs, lai ātri ieviestu Eiropas dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēmu (ERTMS).

Cik plaši un uz cik ilgu laiku dažādas dalībvalstis aprīkojušas savas dzelzceļa sliedes un vilcienus ar valsts automātiskajām vilcienu aizsardzības sistēmām?

Kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz ERTMS ieviešanu dažādās dalībvalstīs (gan vilcienos, gan uz dzelzceļa sliedēm)?

Vai attiecībā uz dalībvalstīm, kurās vēl nav vilcienu aizsardzības valsts sistēmas, būtu mērķtiecīgi izdarīt ieguldījumus šādās sistēmās, ņemot vērā to, ka pašreiz notiek ERTMS ieviešana, jo tādā gadījumā liela daļa ieguldījumu būtu jānovirza valsts sistēmu izveidošanai?

Ar kādiem pasākumiem tiek novērstas briesmas, ka ar ERTMS var aprīkot dzelzceļa sliežu infrastruktūru, neaprīkojot vilcienus, vai otrādi?

Vai šādas problēmas rodas arī pašlaik, piemēram, starppilsētu ātrvilcienu satiksmē uz līnijas starp Ljēžu un Āheni?

Kādus secinājumus mums, iespējams, vajadzētu izdarīt attiecībā uz dzelzceļa satiksmes liberalizāciju Eiropā?

Jautājuma oriģinālvaloda: NL
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 30. martaJuridisks paziņojums