Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
22 Φεβρουαρίου 2010
H-0098/10
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαρτίου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Pat the Cope Gallagher προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 Απάντηση 

Οι Ευρωπαίοι έφηβοι, σε ποσοστό άνω του 50%, παρέχουν ιδιωτικές πληροφορίες, στις οποίες οιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση, στο διαδίκτυο. Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει νέα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου