Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
23. helmikuuta 2010
H-0109/10
SUULLINEN KYSYMYS maaliskuun 2010 istuntojakson kyselytunnille työjärjestyksen 116 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Silvia-Adriana Ţicău komissiolle

 Aihe: Euroopan unionin toimet köyhyyden torjumiseksi
 Vastaus 

Eurostatin julkaisemien tietojen mukaan vuonna 2008 noin 85 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista, joista 20 prosenttia lapsia ja 19 prosenttia yli 65-vuotiaita kansalaisia, olivat vaarassa pudota köyhyysloukkuun. Euroopan unionin tasolla 8 prosentilla työtätekevästä väestöstä ja 44 prosentilla työttömistä tulot alittivat köyhyysrajan, koska heillä ei ollut työtä, joka riittäisi takaamaan heille kohtuullisen elintason. Jäsenvaltioiden toteuttamien sosiaaliturvaa koskevien toimien ansiosta Euroopan unionin väestöä uhkaava köyhyys on vähentynyt 32 prosenttia. Talouskriisin vuoksi työttömyysaste on noussut noin 10 prosenttiin, mikä lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta entisestään.

Voisiko komissio ilmoittaa, mitä toimia se aikoo toteuttaa työpaikkojen luomiseksi ja niiden säilyttämiseksi Euroopan unionissa ja kohtuullisen elintason takaamiseksi kaikille Euroopan unionin kansalaisille asianmukaisen ja riittävän sosiaaliturvajärjestelmän avulla?

Kysymyksen alkukieli: RO
Päivitetty viimeksi: 30. maaliskuuta 2010Oikeudellinen huomautus