Parlamentsfrågor
6 april 2010
H-0181/10
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i maj 2010 i enlighet med artikel 116 i arbetsordningen från Mairead McGuinness till kommissionen

 Angående: Översyn av EU:s budget
 Svar 

Under det brittiska ordförandeskapet 2005 bad rådet kommissionen att genomföra en komplett och djupgående översyn av alla aspekter av EU:s utgifter (inklusive GJP) och resurser (inklusive Storbritanniens rabatt) för rapportering 2008/2009.

Hur långt har kommissionen kommit med denna översyn? Tänker kommissionen utfärda ett meddelande i denna fråga och kan kommissionen ge en detaljerad beskrivning av den planerade tidsplanen för detta?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 16 april 2010Rättsligt meddelande