Parlamentsfrågor
29 april 2010
H-0219/10
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i maj 2010 i enlighet med artikel 116 i arbetsordningen från Laima Liucija Andrikienė till rådet

 Angående: Det ukrainska parlamentets beslut att förlänga uthyrningen av Sevastopol-basen
 Svar 

Den 27 april 2010 beslöt det ukrainska parlamentet (Verchovna rada) oväntat att ratificera ett nytt fördrag som förlänger ryska flottans hyra av Sevastopol-basen med 25 år efter 2017, med möjlighet till ytterligare fem års förlängning. Beslutet togs med en majoritet på 236 av de 450 ledamöterna mitt under ett pinsamt gräl i kammaren. Den ryska duman ratificerade sedan raskt fördraget med en häpnadsväckande majoritet på 98 procent.

Vilka följder kommer enligt rådets mening detta avtal att få för Ukrainas suveränitet? Hur kommer det att påverka utsikterna för Ukrainas integration i de euroatlantiska strukturerna?

Med tanke på att EU efter 2007 års utvidgning gränsar direkt till Svarta havet, vilka konsekvenser kommer den här stora ryska flottbasen som ligger så nära EU:s gränser att ha för unionens långsiktiga säkerhet?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 4 maj 2010Rättsligt meddelande