Deputātu jautājumi
2010. gada 3. maija
H-0226/10
MUTISKS JAUTĀJUMS Jautājumu laikam 2010. gada maijā sesijā saskaņā ar Reglamenta 116. pantu Iesniegusi Laima Liucija Andrikienė Komisijai

 Temats: Tirdzniecības atbalsta programmu finansēšana
 Atbilde 

Eiropas Savienība 2005. gadā apņēmās piešķirt 2 miljardus euro dažādām, ar tirdzniecības atbalstu saistītām programmām. Tā kā es esmu Starptautiskās Tirdzniecības komitejas atzinuma referente Attīstības komitejas ziņojumam „Par panākumiem ceļā uz Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu: vidusposma pārskats ANO augsta līmeņa sanāksmes organizēšanā 2010. gada septembrī”, es vēlētos no Komisijas saņemt informāciju par to, vai šis mērķis ir sasniegts, un vēlētos zināt, no kurām budžeta pozīcijām tiek finansētas iepriekš minētās programmas.

Turklāt, vai Komisija var sniegt informāciju par kopējiem līdzekļiem, kas piešķirti Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai? Kāda ir pašreizējā procedūra, lai līdzekļi nonāktu pie tiem, kam tie ir visvairāk vajadzīgi? Vai Komisija var minēt īstenoto projektu piemērus, kuru mērķis bijis uzlabot jaunattīstības valstu tirdzniecības spēju?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 5. maijaJuridisks paziņojums