Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
4. maj 2010
H-0236/10
SPØRGSMÅL til spørgetiden under mødeperioden i maj 2010 jf. forretningsordenens artikel 116 af Baroness Sarah Ludford til Kommissionen

 Om: EU's terrorbekæmpelsespolitikker og CIA's overførsler
 Svar 

Forskellige udviklinger i den seneste tid har givet flere oplysninger om medlemsstaternes medvirken i USA's overførselsprogram. Det fremgår af en fælles FN-undersøgelse, at nogle EU-medlemsstater har indgået hemmelige aftaler og deltaget i aktiviteter vedrørende CIA's overførselsprogram og hemmelige fængsler(1).

På baggrund af disse talrige overtrædelser i de seneste 8 år begået af medlemsstaterne og i lyset af Kommissionens foreslåede meddelelse om status over terrorbekæmpelsespolitikker kan Kommissionen berette om de særlige foranstaltninger, den agter at træffe for at sikre, at EU's terrorbekæmpelsespolitikker kan forhindre sådanne overtrædelser i fremtiden?

(1) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 6. maj 2010Juridisk meddelelse