Parlamentní otázky
7. května 2010
H-0255/10
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ pro dobu vyhrazenou pro otázky zařezenou do dílčího zasedání v červnu 2010, kterou podle článku 116 jednacího řádu pokládá Dan Jørgensen Komisi

 Předmět: Zacházení se směsmi endokrinních disruptorů
 Odpověď 

Studie provedené v Dánsku a Německu prokázaly, že především děti jsou vystavovány koktejlům různých chemikálií, ponejvíce pak endokrinním disruptorům, jako jsou změkčovadla na bázi ftalátů. Důsledkem těchto vědeckých poznatků je skutečnost, že postup povolování jednotlivých endokrinních disruptorů podle nařízení REACH, který je založen na předpokladu, že koncentrace jednotlivých chemikálií jsou velmi nízké a bez nepříznivých účinků, proto již není ani bezpečný ani efektivní, protože tyto chemikálie spolu vytvářejí nebezpečné směsi.

Jak hodlá Komise ošetřit tuto mezeru v ustanoveních nařízení REACH, aby zajistila, že endokrinní disruptory nebudou povolovány na základě mylného předpokladu, že lidé jsou vždy vystaveni působení jen jedné chemikálie?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 12. května 2010Právní upozornění