Parlementaire vragen
1 juni 2010
H-0296/2010
Vraag voor het vragenuur
aan de Commissie
Vergaderperiode: juni 2010
Artikel 116 van het Reglement
Elisabeth Köstinger (PPE)

 Betreft: Concentratie op gebruik van hernieuwbare energievormen
 Antwoord 

Het gekapseisde olieplatform "Deepwater Horizon" heeft de grootste olieramp in de geschiedenis veroorzaakt. Tot dusver zijn al miljoenen liters ruwe olie in de Golf van Mexico gestroomd, waardoor er een massale sterfte van dieren in het water en op het land is opgetreden. Wereldwijd zijn de gevolgen voor het ecosysteem rampzalig.

Grootschaliger gebruik van hernieuwbare energievormen, die onder meer een belangrijk element van het toekomstige GLB zijn en aldus een essentiële bijdrage leveren tot een duurzame landbouw en de bescherming van milieu en klimaat, kan een antwoord zijn op de wereldwijd stijgende vraag naar energie. Met name dient met betrekking tot de voor de vervoerssector bestemde brandstof de volgende vraag te worden gesteld:

Wordt de toevoeging van biogene brandstoffen ter vervanging van diesel en benzine in de EU geleidelijk opgeschroefd, om aldus de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: DE
Laatst bijgewerkt op: 2 juni 2010Juridische mededeling