Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
1. kesäkuuta 2010
H-0300/2010
Kysymys kyselytunnille
komissiolle
istuntojakso: kesäkuun 2010
työjärjestyksen 116 artikla
Gilles Pargneaux (S&D)

 Aihe: SNCF:n asema
 Vastaus 

Komissio vaatii 11. helmikuuta 2010 päivätyllä kirjeellä, joka julkaistiin Les Echos -lehdessä 31. toukokuuta, uudemman kerran Ranskaa muuttamaan valtion rautatieyhtiön SNCF:n asemaa. Komissio vaatii Ranskaa muuttamaan SNCF:n osakeyhtiöksi ja lopettamaan näin valtiontakauksen rahoitussitoumuksille ja lainoille, josta rautatieyhtiö implisiittisesti hyötyy.

Voisiko komissio kertoa, miksi saimme tästä ehdotuksesta tiedon lehdistön välityksellä? Eikö tästä kysymyksestä tulisi keskustella ja tehdä päätös liikenne- ja matkailuvaliokunnassa? Voisiko komissio kertoa perusteet sille, että se kyseenalaistaa eurooppalaiset ja erityisesti ranskalaiset julkiset palvelut, kuten SNCF:n ja RATP:n?

Kysymyksen alkukieli: FR
Päivitetty viimeksi: 2. kesäkuuta 2010Oikeudellinen huomautus