Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
2. august 2010
H-0419/2010
Spørgsmål til spørgetiden
til Kommissionen
Mødeperiode: september II 2010
jf. forretningsordenens artikel 116
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

 Om: Liberalisering af energimarkedet i Grækenland
 Svar 

Under et nyligt besøg i Grækenland for at vurdere gennemførelsen af memorandummet mellem Grækenland, EU og IMF krævede embedsmænd fra Kommissionen, at den græske regering privatiserede 40 % af det offentlige elektricitetsselskab DEI's brunkuls- og vandkraftanlæg, og at der blev foretaget en ejerskabsmæssig adskillelse af transportnettet. Dette blev begrundet med "gennemførelse af planerne om liberalisering af engrosmarkedet for elektrisk energi og indledning af en mere rationel fakturering til forbrugerne.

Hvad menes der med "mere rationel fakturering til forbrugerne”? Mener Kommissionen, at DEI fastsætter lave priser?

Er Kommissionens krav om salg af DEI's elproduktionsanlæg inden for rammerne af dens kompetencer og beføjelser?

Forespørgslens originalsprog: EL
Seneste opdatering: 5. august 2010Juridisk meddelelse