Parlamentné otázky
7. septembra 2010
H-0454/2010
Otázka na hodinu otázok
Rade
Schôdza: októbra 2010
článok 116 rokovacieho poriadku
Marian Harkin (ALDE)

 Vec: Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
 Odpoveď 

Belgické predsedníctvo zdôraznilo svoj pevný záväzok pokročiť v boji proti diskriminácii a podporovať rovnoprávnosť. Ktoré konkrétne opatrenia v tejto súvislosti podniká predsedníctvo, ak vôbec nejaké podniká, s cieľom postúpiť v ratifikácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých členských štátoch EÚ 27?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 15. septembra 2010Právne oznámenie