Deputātu jautājumi
2010. gada 8. septembra
H-0468/2010
Jautājums jautājumu laikam
Padomei
Sesija: 2010. gada Oktobris otrā sesija
Reglamenta 116. pants
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 Temats: Vardarbības pret sievietēm novērošanas centra izveide
 Atbilde 

Padomes 2010. gada 8. marta secinājumos par vardarbības pret sievietēm izskaušanu ir minēts, ka, pamatojoties uz jau pastāvošām institucionālajam struktūrām, Eiropā ir jāizveido pret sievietēm vērstas vardarbības novērošanas centrs, kura uzdevums būtu vākt kvalitatīvus statistikas datus, lai tos izmantotu kā pamatu turpmākai politikas izstrādei. Civilizētā sabiedrībā vardarbība pret sievietēm nav pieļaujama — šai parādībai ir jāizzūd. Ir nepieciešams vākt vislabākās kvalitātes datus, labāk koordinēt pasākumus, apmainīties ar labas prakses piemēriem un rīkot efektīvas informācijas kampaņas par vardarbību, no kuras cieš sievietes.

Kad Padome plāno pieņemt lēmumu par minētā novērošanas centra izveidi? Kādi būs centra mērķi un uzdevumi, un kad tas sāks pildīt savas funkcijas?

Jautājuma oriģinālvaloda: LT
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 15. septembraJuridisks paziņojums