Parlamentsfrågor
4 oktober 2010
H-0497/2010
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: oktober 2010
Artikel 116 i arbetsordningen
Pat the Cope Gallagher (ALDE)

 Angående: Total tillåten fångstmängd (TAC) för makrill för 2011
 Svar 

Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att se till att fiskare som fiskar pelagiska arter inom EU gynnas av en ökad TAC för makrill i enlighet med Ices rekommendationer för 2011?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 5 oktober 2010Rättsligt meddelande