Parlementaire vragen
9 november 2010
H-0572/2010
Vraag voor het vragenuur
aan de Commissie
Vergaderperiode: december 2010
Artikel 116 van het Reglement
Georgios Papanikolaou (PPE)

 Betreft: Kosten van vertolking, vertaling en informatieverstrekking in strafprocedures voor de lidstaten
 Antwoord 

De richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures, die de Raad onlangs heeft goedgekeurd, en de richtlijn betreffende het recht op informatie voor de beklaagde, die momenteel in behandeling is, zijn twee basismaatregelen uit de routekaart die de Commissie heeft voorgesteld om de rechten van verdediging van beklaagden te versterken.

Kan de Commissie antwoorden op de volgende vragen:

De regelgeving bepaalt dat de lidstaten als enigen de kosten voor vertaling, vertolking en informatieverstrekking moeten dragen. Hoe groot zullen volgens de Commissie de begrotingsimpact en -last voor de verlening van dergelijke diensten zijn? Lidstaten zoals Griekenland en Malta worden overspoeld door illegale immigranten en zullen een aanzienlijke financiële last moeten dragen voor de verlening van diensten inzake vertaling, vertolking en informatieverstrekking over de aanklacht en voor de opleiding van politiemedewerkers en procureurs.

Is de Commissie van plan deze landen bij te staan en financiële steun te verlenen opdat zij de kosten voor illegale immigranten die verwikkeld zijn in strafprocedures niet alleen moeten dragen? Zo ja, aan de hand van welke criteria zal de hoogte van deze steun worden vastgesteld en hoe zal worden bepaald welke landen er eventueel recht op hebben?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EL
Laatst bijgewerkt op: 15 november 2010Juridische mededeling