Interpelacje
30 listopada 2010
H-0625/2010
Pytanie przeznaczone na turę pytań
do Komisji
Sesja miesięczna: styczeń 2011
art. 116 Regulaminu PE
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 Przedmiot: Inicjatywy i programy na rzecz unowocześniania szkolnictwa wyższego
 Odpowiedź 

W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzono badania, których celem było określenie, w jaki sposób instytucje szkolnictwa wyższego dostosowały się do nowych wymogów rynku pracy i jakie są możliwości znalezienia pracy przez absolwentów po ukończeniu studiów wyższych. Niestety badania pokazały, że liczne uniwersytety przygotowują specjalistów do pracy na rynku, który już jest nasycony. Opracowywane programy nauczania w szkołach wyższych nie zawsze uwzględniają wymogi rynku pracy i w konsekwencji problem ten dotyka w największym stopniu młode osoby, które dopiero co ukończyły studia. Program prac Komisji na rok 2011 zawiera odniesienie do unowocześniania szkolnictwa wyższego. W programie dokładnie określono, że możliwe jest składanie wniosków dotyczących systemów oceny i przejrzystości działalności instytucji szkolnictwa wyższego.

W związku z tym jakie konkretne programy i inicjatywy Komisja zamierza przyjąć w celu unowocześniania szkolnictwa wyższego w Europie? Czy Komisja zamierza opracować specjalną strategię na rzecz unowocześniania szkolnictwa wyższego, tak aby młodzi absolwenci szkół wyższych mogli znaleźć pracę możliwie jak najszybciej? Jaką kwotę Komisja zamierza w przyszłości zainwestować w takie programy i inicjatywy na rzecz młodzieży?

Oryginalny język pytania: LT
Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2010Informacja prawna