Парламентарни въпроси
7 декември 2010 г.
H-0633/2010
Въпрос за времето за въпроси
до Комисията
Период на сесията: Януари 2011
Член 116 от Правилника за дейността
Marc Tarabella (S&D)

 Относно: Неспазване от авиокомпаниите на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно защитата и информирането на пътниците във въздушния транспорт
 Отговор 

От 2005 г. влезе в сила Регламент (ЕО) № 261/2004, като основната му цел е да защитава и информира пътниците във въздушния транспорт. Самата Комисия стартира информационни кампании, а авиокомпаниите постоянно нарушават този регламент, като пътниците не разполагат с ефективен и бърз механизъм за обжалване. Освен това, резервацията на билети по интернет се превърна в истинска измама; така един билет за маршрута Брюксел-Страсбург на редовна авиокомпания, чиято цена съгласно рекламата е 98 евро, всъщност излиза общо 219.60 евро, като в сумата се включва дори и допълнителна "такса за гориво".

Комисията може ли да каже кога и как възнамерява да накара държавите-членки да прилагат Регламент (ЕО) № 261/2004 и да ги задължи да въведат ефективен и бърз механизъм за обезщетение?

Език, на който е внесен въпросът: FR
Последно осъвременяване: 10 декември 2010 г.Правна информация