Парламентарни въпроси
4 януари 2011 г.
H-000014/2011
Въпрос за времето за въпроси
Съвета
Период на сесията: Февруари 2011
Член 116 от Правилника за дейността
Georgios Papanikolaou (PPE)

 Относно: Инициативи в областта на управлението на водите и на питейната вода
 Отговор 

В своя информационен документ, с който представя приоритетите си, унгарското председателство посочи, че би желало да обърне специално внимание на управлението на водите и на питейната вода, както и на екстремните явления, свързани с водните ресурси.

Като се има предвид, че програмата не уточнява какви политики ще бъдат провеждани в тази насока, може ли председателството да посочи на Парламента какви инициативи точно счита да предприеме в тази област? Счита ли, че ще има конкретен проблем, свързан с управлението и сигурността на водните ресурси и на питейната вода в държавите-членки на Европейския съюз през следващите години?

Език, на който е внесен въпросът: EL
Последно осъвременяване: 12 януари 2011 г.Правна информация