Parlementaire vragen
4 januari 2011
H-000014/2011
Vraag voor het vragenuur
aan de Raad
Vergaderperiode: februari 2011
Artikel 116 van het Reglement
Georgios Papanikolaou (PPE)

 Betreft: Initiatieven op het gebied van water- en drinkwaterbeheer
 Antwoord 

Het Hongaarse voorzitterschap heeft in het informatiedocument over zijn prioriteiten de wens geuit meer aandacht te besteden aan water- en drinkwaterbeheer, alsook aan de acute problemen met de aquatische bronnen.

Het programma preciseert niet welke maatregelen hiervoor zullen worden genomen. Kan het voorzitterschap zeggen welke initiatieven zullen worden genomen op dit gebied? Denkt het dat er zich de volgende jaren een specifiek probleem zal voordoen met het beheer en de veiligheid van de aquatische bronnen en het drinkwater in de EU-lidstaten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EL
Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2011Juridische mededeling