Întrebări parlamentare
4 ianuarie 2011
H-000014/2011
Întrebarea pentru timpul afectat întrebărilor
adresată Consiliului
Perioada de sesiune: februarie 2011
Articolul 116 din Regulamentul de procedură
Georgios Papanikolaou (PPE)

 Subiect: Inițiative în domeniul gestionării apei și a apei potabile
 Răspuns 

În documentul de informare în care și-a prezentat prioritățile, Președinția maghiară a declarat că dorește să acorde o atenție deosebită gestionării apei și a apei potabile, precum și fenomenelor extreme legate de resursele hidrice.

Întrucât programul nu precizează politicile care vor fi aplicate în acest sens, ar putea Președinția să indice Parlamentului ce acțiuni intenționează să întreprindă în acest domeniu? Consideră Președinția că statele membre ale Uniunii Europene se vor confrunta în anii următori cu o problemă concretă legată de gestionarea și siguranța resurselor hidrice și apei potabile?

Limba originală a întrebării: EL
Ultima actualizare: 12 ianuarie 2011Notă juridică