Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
4. helmikuuta 2011
H-000077/2011
Kysymys kyselytunnille
komissiolle
istuntojakso: maaliskuun 2011
työjärjestyksen 116 artikla
Marina Yannakoudakis (ECR)

 Aihe: Kiinan yhden lapsen politiikka
 Vastaus 

Komissio on hyvin tietoinen Kiinan kiistanalaisesta yhden lapsen politiikasta. Eräs äänestäjä on kiinnittänyt huomioni eteläkiinalaisessa Guangdongin maakunnassa sijaitsevan Puningin kaupungin järkyttäviin tapahtumiin. Syytösten mukaan valtion perhesuunnitteluviraston viranomaisilla oli käsky ottaa kiinni enemmän kuin yhden lapsen synnyttäneiden naisten sukulaiset (myös pikkulapset ja vanhukset). Kiinni otetut perheenjäsenet suljettiin epäinhimillisiin ja kurjiin olosuhteisiin, kunnes kohteena olevat naiset suostuivat vakavan emotionaalisen pakon alla menemään lääkärikeskukseen, jossa heille tehtiin "korjaava leikkaus", joka on kiertoilmaus pakkosterilisaatiolle. Voiko komissio kommentoida Kiinan tapaa hoitaa sen kiistanalaista yhden lapsen politiikkaa? Katsooko komissio, että Kiinan viranomaiset uhmaavat selvästi monia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden säännöksiä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 14. helmikuuta 2011Oikeudellinen huomautus