Parlamentarna vprašanja
22. februar 2011
H-000101/2011
Vprašanje za čas za vprašanja
za Komisijo
Delno zasedanje: marec 2011
Člen 116 poslovnika
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE)

 Zadeva: Odstopanje od proračunskih ciljev v Grčiji in privatizacija
 Odgovor 

Komisijo pozivamo, naj odgovori na vprašanje o spremembah pri izvajanju programa konsolidacije proračuna v Grčiji ter vlogi in ciljih privatizacije. Program privatizacije je prvotno za leti 2011–2012 predvideval prihodek v višini 3 milijard evrov. Kasneje se je ta znesek zvišal na 7 milijard evrov, danes pa je bil povečan na 15 milijard evrov za omenjeni dve leti in na 35 milijard evrov za obdobje 2013–2015.

Kaj je vplivalo na to revalorizacijo dohodkov od privatizacije? Kateri element je bil v začetku napačen? Kje je prišlo do napake? Ali se je od zastavljenih ciljev oddaljil program javnofinančne prilagoditve grške vlade? Ali Komisija meni, da bi bilo možno v Grčiji javne prihodke povečati, zlasti s privatizacijo? Na katerih področjih (javne službe, javne dobrine)? Po kakšnem postopku (uporaba, prodaja)?

Izvirni jezik vprašanja: EL
Zadnja posodobitev: 23. februar 2011Pravno obvestilo