Parlamentní otázky
22. února 2011
H-000108/2011
Otázka pro dobu vyhrazenou pro otázky
Komisi
Dílčí zasedání: dubnu 2011
článek 116 jednacího řádu
Georgios Papanikolaou (PPE)

 Předmět: Vzdělávání výzkumných pracovníků a hodnocení univerzit v rámci stěžejní iniciativy týkající se inovací
 Odpověď 

Stěžejní iniciativa „strategie Evropa 2020 – Unie inovací“ (kapitola 2), kterou Komise nedávno zveřejnila, mimo jiné zmiňuje povinnost členských států informovat o strategiích, které umožňují vzdělávání výzkumných pracovníků v dostatečném počtu, aby mohly tyto státy splnit cíle svých národních strategických programů, a také informuje o záměru Komise v témže roce podpořit vytvoření mezinárodního mnohostranného systému hodnocení výsledků evropských institucí vysokoškolského vzdělávání.

Mohla by proto Komise odpovědět na tyto otázky: Jak zajistí, aby byl globálně splněn cíl 3 % týkajících se výzkumu do roku 2020 a aby mezi členskými státy nebyly rozdíly v investicích? Domnívá se Komise, že finanční krize, která postihla členské státy eurozóny, může ohrozit stanovené cíle?

Jaká kritéria budou sloužit k hodnocení evropských institucí vysokoškolského vzdělávání a k určení institucí, které dosahují nejlepších výsledků v oblasti výzkumu?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EL
Poslední aktualizace: 3. března 2011Právní upozornění