Deputātu jautājumi
2011. gada 19. maija
H-000212/2011
Jautājums jautājumu laikam
Komisijai
Sesija: 2011. gada Jūnijs otrā sesija
Reglamenta 116. pants
Anne E. Jensen (ALDE)

 Temats: Mērķu sasniegšana saistībā ar maksājumiem no struktūrfondiem
 Atbilde 

2011. gada jūnija beigās Komisija iesniegs priekšlikumu nākamajai 7 gadu finanšu shēmai (2014-2020). ES reģionālajā politikā ir bijušas ievērojamas problēmas ar atsevišķām programmām piešķirto līdzekļu apguves spēju. Turklāt vairāku programmu mērķi nav sasniegti.

Kā Komisija nākamajā budžeta periodā atsevišķām dalībvalstīm līdzekļu apguves spēju noteiks kā kritēriju struktūrfondu līdzekļu piešķiršanai?

Vai Komisija piekrīt viedoklim, ka vajadzētu apsvērt iespēju maksājumus pārtraukt, ja kāds reģions vairākus gadus pēc kārtas ir saņēmis struktūrfondu līdzekļus, bet noteiktie mērķi nav sasniegti?

Vai Komisija apsvērs iespēju piemērot turpināmības mehānismu, nosakot beigu datumu struktūrfondu līdzekļu piešķiršanai konkrētam saņēmējam reģionam? Vai Komisija piekrīt viedoklim, ka šāds mehānisms palīdzēs radīt kohēzijas politiku, kas ir vairāk orientēta uz rezultātiem?

Revīzijas palātas 2009. gada pārskatā vislielākais kļūdu īpatsvars tika konstatēts maksājumiem saistībā ar ES kohēzijas politiku. Arī pagājušajā gadā situācija bija tāda pati. Kā Komisija ir paredzējusi šo situāciju labot?

Jautājuma oriģinālvaloda: DA
Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 20. maijaJuridisks paziņojums