Parlementaire vragen
19 mei 2011
H-000223/2011
Vraag voor het vragenuur
aan de Raad
Vergaderperiode: juli 2011
Artikel 116 van het Reglement
Jim Higgins (PPE)

 Betreft: Toetreding Kroatië
 Antwoord 

Kan de Raad mededelen of hij te toetreding van Kroatië wenselijk acht gezien de huidige economische situatie en de eurocrisis in een aantal lidstaten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 26 mei 2011Juridische mededeling