Parlamentiniai klausimai
2011 m. birželio 21 d.
H-000250/2011
Klausimas Nr.
Tarybai
2011 m. liepos mėn. sesija
Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis
Georgios Koumoutsakos (PPE)

 Tema: Kova su ekonomikos krize euro zonoje
 Atsakymas 

Pagal spaudos pranešime išdėstytus Tarybai pirmininkausiančios Lenkijos prioritetus Lenkijos vyriausybė mano, kad būtina įdiegti naują ekonomikos augimo modelį [...] ir kad, jei Europa nori būti konkurencinga pasaulyje, ji negali pasitenkinti vien tik biudžeto deficito sumažinimu, ji būtinai privalo imtis kitų priemonių.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ar Taryba galėtų atsakyti į šiuos klausimus:

Ar Taryba gali pateikti konkrečių pasiūlymų ir iniciatyvų siekiant kovoti su ekonomikos krize euro zonoje? Ar šiomis aplinkybėmis ji siūlo remti idėją išleisti euroobligacijas?

Kaip, Tarybos manymu, veikia tarptautinės kredito reitingų agentūros? Ar Taryba yra pasirengusi paremti naujo teisės akto, kuriuo būtų reguliuojama šių agentūrų veikla tarptautiniu lygiu, idėją ir sykiu paremti idėją įsteigti Europos reitingų agentūrą?

Klausimo originalo kalba: EL
Atnaujinta: 2011 m. birželio 22 d.Teisinis pranešimas