Menettely : 2009/0081(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0302/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0302/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/11/2010 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0414

SUOSITUS     ***
PDF 118kWORD 52k
9. marraskuuta 2010
PE 428.155v03-00 A7-0302/2010

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

(11363/2010 – C7-0183/2010 – 2009/0081(NLE))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Herbert Reul

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 MENETTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

(11363/2010 – C7-0183/2010 – 2009/0081(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11363/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimusluonnoksen (13753/2009),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0183/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan, 90 artiklan 8 kohdan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A7-0302/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Japanin hallituksille ja parlamenteille.


MENETTELY

Yksinkertaistettu menettely – päätöksen päivämäärä

26.10.2010

 

 

 

Päivitetty viimeksi: 11. marraskuuta 2010Oikeudellinen huomautus