Procedūra : 2009/0081(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0302/2010

Pateikti tekstai :

A7-0302/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/11/2010 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0414

REKOMENDACIJA     ***
PDF 126kWORD 57k
2010 m. lapkričio 9 d.
PE 428.155v03-00 A7-0302/2010

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Japonijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

(11363/2010 – C7-0183/2010 – 2009/0081(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Herbert Reul

(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Japonijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

(11363/2010 – C7-0183/2010 – 2009/0081(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11363/2010),

 atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Japonijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo projektą (13753/2009),

 atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7-0183/2010),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį, 90 straipsnio 8 dalį ir 46 straipsnio 1 dalį,

 atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A7-0302/2010),

1.   pritaria susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Japonijos parlamentams ir vyriausybėms.


PROCEDŪRA

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

26.10.2010

 

 

 

Atnaujinta: 2010 m. lapkričio 11 d.Teisinis pranešimas