Procedure : 2005/0226(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0002/2006

Indgivne tekster :

A6-0002/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/01/2006 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0001

BETÆNKNING     *
PDF 120kWORD 50k
10. januar 2006
PE 367.846v01-00 A6-0002/2006

om forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 533/2004

(KOM(2005)0563 – C6-0406/2005 – 2005/0226(CNS))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Elmar Brok

(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 533/2004

(KOM(2005)0563 – C6-0406/2005 – 2005/0226(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0563)(1),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 181a, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0406/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6–0002/2006),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 533/2004

Referencer

KOM(2005)0563 – C6-0406/2005 – 2005/0226(CNS)

Dato for høring af EP

28.11.2005

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET
30.11.2005

Ordfører
  Dato for valg

Elmar Brok
7.12.2005

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

7.12.2005

Behandling i udvalg

7.12.2005

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.12.2005

Dato for indgivelse

10.1.2006 A6-0002/2006

Seneste opdatering: 3. august 2006Juridisk meddelelse