Eljárás : 2005/0247(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0407/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0407/2006

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2006 - 14.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0539

JELENTÉS     ***I
PDF 145kWORD 84k
2006. november 23.
PE 378.576v02-00 A6-0407/2006

a papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0609 – C6–0420/2005 – 2005/0247(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Christopher Heaton-Harris

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0609 – C6–0420/2005 – 2005/0247(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0609)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. és 135. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0420/2005),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6–0407/2006),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé


INDOKOLÁS

1. Célkitűzés

Az elektronikus vámkezelés előmozdításáról szóló határozat fő célja az interoperábilis és hozzáférhető automata vámrendszerek, valamint koordinált eljárások és szolgáltatások kialakítása a jelenlegi, és a jövőbeli modernizált Vámkódexnek megfelelően. A határozat a jogalkotók szándéka szerint a vámhatóságokon kívüli határőrizeti ügynökségek tekintetében megteremti a szükséges elkötelezettséget az egyablakos ügyintézés és az egymegállásos ellenőrzés koncepciójának érvényesítése érdekében. A határozat fő célja annak meghatározása, hogy az egyszerű és papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezet megteremtése érdekében az érintetteknek milyen intézkedéseket kell tenniük, és milyen határidőket kell betartaniuk a modernizált Vámkódex életbelépéséig.

Biztonságos, interoperábilis és hozzáférhető elektronikus vámrendszerek felállításával és működtetésével javítani és könnyíteni kell az ellátási lánc logisztikáját és a vámeljárások működését. A javaslat a vámvizsgálat hatékonyságának növelésével, a hivatalos (EU vagy nemzeti) szervekre és a magánszemélyekre vonatkozó adminisztratív eljárásainak egyszerűsítésével és a kereskedelem megkönnyítésével is foglalkozik.

A hozzáférhető és interoperábilis vámkezelési és kereskedelmi rendszerekből álló elektronikus környezet az áruk gyorsabb áramlását eredményezheti. Emellett a gazdasági szereplők a székhelyükön végezhetnék vámügyeiket a vámhatóságokkal (központi vámellenőrzés és egységes hozzáférési pont).

Továbbá elektronikus kockázatkezelő rendszereken alapuló célzottabb vámellenőrzések segítségével növelni kell az áruk és a nemzetközi kereskedelem biztonságát, és javítani kell a környezet- és fogyasztóvédelmet.

2. Háttér

A tagállamok már eddig is jelentős beruházásokat eszközöltek az automatizált vámrendszerek fejlesztésébe. Ugyanakkor a meglévő rendszerek, szabályok és adatok közötti különbségek kioltják az e téren elért harmonizáció előnyeit, elsősorban az említett rendszerek közötti interoperabilitás hiánya miatt. Létfontosságú, hogy a vámrendszerek képesek legyenek elektronikus adatok átadására és rendelkezzenek az általánosan használt technológián alapuló interfészekkel a kereskedelemmel való összeköttetés biztosítására.

Az egész közösségre kiterjedő, vámvizsgálathoz használt informatikai alkalmazások az új számítógépes tranzitrendszertől, az NCTS-től eltekintve még nem léteznek. Az NCTS sikeresen bizonyította az ilyen rendszerek megvalósíthatóságát, és új lehetőségeket nyitott meg a hasonló alkalmazások előtt a többi vámeljárás területén. Ehhez azonban konvergenciakeret, valamint adott esetben közös szabványok és struktúrák létrehozására lenne szükség.

Az előadó támogatja a javaslat célkitűzéseit és tartalmát, ezért a bizottsági javaslat módosítás nélküli elfogadását javasolja.


ELJÁRÁS

Cím

A papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2005)0609 – C6-0420/2005 – 2005/0247(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.11.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

IMCO
17.1.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

CONT

17.1.2006

ITRE

17.1.2006

LIBE

17.1.2006

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

CONT
25.1.2006

ITRE
21.2.2006

LIBE
23.1.2006

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Christopher Heaton-Harris

30.1.2006

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

Az EP konzultációja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Az EP konzultációja a Régiók Bizottságával – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

20.2.2006

19.4.2006

30.5.2006

13.9.2006

21.11.2006

Az elfogadás dátuma

22.11.2006

A zárószavazás eredménye

+:

– :

0:

32

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Anneli Jäätteenmäki, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

André Brie, Jean-Claude Fruteau, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Olle Schmidt, Anja Weisgerber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Marie-Line Reynaud

Benyújtás dátuma

23.11.2006

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

Utolsó frissítés: 2006. november 30.Jogi nyilatkozat