Menetlus : 2006/0813(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0463/2006

Esitatud tekstid :

A6-0463/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/12/2006 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0554

RAPORT     *
PDF 117kWORD 49k
11. detsember 2006
PE 382.415v01-00 A6-0463/2006

Nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse keelekasutuse korda Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorras, et lisada rumeenia ja bulgaaria keel kodukorras kehtestatud kohtumenetluse keelte nimistusse

(15712/2006 – C6-0434/2006 – 2006/0813(CNS))

Õiguskomisjon

Raportöör: Giuseppe Gargani

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse keelekasutuse korda Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorras, et lisada rumeenia ja bulgaaria keel kodukorras kehtestatud kohtumenetluse keelte nimistusse

(15712/2006 – C6-0434/2006 – 2006/0813(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15712/2006);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 245 teist lõiku ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 160 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6–0434/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0463/2006),

1.  kiidab nõukogu otsuse eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb nõuandemenetluseks esitatud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse keelekasutuse korda Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorras, et lisada rumeenia ja bulgaaria keel kodukorras kehtestatud kohtumenetluse keelte nimistusse

Viited

15712/2006 – C6-0434/2006 – 2006/0813(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

28.11.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

JURI
30.11.2006

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Giuseppe Gargani
30.11.2006

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

30.11.2006

Arutamine parlamendikomisjonis

11.12.2006

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.12.2006

Esitamise kuupäev

11.12.2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

 

 

Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2006Õigusalane teave