Eljárás : 2007/0005(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0038/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0038/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2007 - 8.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0058

JELENTÉS     *
PDF 130kWORD 58k
2007. március 1.
PE 384.458v02-00 A6-0038/2007

az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0012 – C6-0057/2007 – 2007/0005(CNS))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Neil Parish

(Egyszerűsített eljárás - az Eljárási Szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0012 – C6-0057/2007 – 2007/0005(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0012)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0057/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0038/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


ELJÁRÁS

Cím

Az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozása

Hivatkozások

COM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

29.1.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

1.2.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

1.2.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Neil Parish

23.1.2007

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

23.1.2007

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.2.2007

 

 

 

Benyújtás dátuma

1.3.2007                                          A6-0038/2007

Utolsó frissítés: 2007. március 2.Jogi nyilatkozat