Procedură : 2006/2232(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0091/2007

Texte depuse :

A6-0091/2007

Dezbateri :

PV 24/04/2007 - 5
CRE 24/04/2007 - 5

Voturi :

PV 24/04/2007 - 7.35
CRE 24/04/2007 - 7.35
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0137

RAPORT     
PDF 259kWORD 216k
29 martie 2007
PE 382.406v02-00 A6-0091/2007

privind combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate, 2006-2009

(2006/2232(INI))

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Raportor: Georgs Andrejevs

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZUL COMISIEI PENTRU LIBERTĂŢI CIVILE, JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE
 AVIZUL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ŞI EGALITATEA ÎNTRE SEXE
 PROCEDURĂ

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate, 2006-2009

(2006/2232(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţia sa din 6 iulie 2006 intitulată „HIV/SIDA: E timpul să trecem la fapte”(1),

–   având în vedere rezoluţia sa din 30 noiembrie 2006 privind SIDA(2),

–   având în vedere concluziile Consiliului din 6 iunie 2005 privind combaterea HIV/SIDA,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 24 noiembrie 2005 privind „Ziua Mondială Anti-SIDA - Declaraţia UE privind prevenirea HIV pentru o generaţie fără SIDA”,

–   având în vedere Strategia UE împotriva drogurilor (2005-2012) adoptată de Consiliu la 22 noiembrie 2004,

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind „Combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate, 2006-2009” [COM(2005)0654],

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind un „Cadru politic european coerent pentru acţiuni externe de combatere a HIV/SIDA, a malariei şi a tuberculozei” [COM(2004)0726],

–   având în vedere Comunicarea Comisiei referitoare la Documentul de strategie privind politica europeană de vecinătate [COM(2004)0373],

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind consolidarea politicii europene de vecinătate [COM(2006)0726],

–   având în vedere „Declaraţia de la Dublin” privind parteneriatul pentru lupta împotriva HIV/SIDA în Europa şi în Asia Centrală, adoptată în cadrul Conferinţei ministeriale „Să eliminăm barierele - Parteneriat pentru lupta împotriva HIV/SIDA în Europa şi Asia Centrală”, organizată în cadrul Preşedinţiei irlandeze a UE, la 24 februarie 2004,

–   având în vedere „Declaraţia de la Vilnius” privind măsurile de consolidare a luptei împotriva HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate, adoptată de miniştri şi reprezentanţi ai guvernelor Uniunii Europene şi ai ţărilor învecinate, în cadrul conferinţei „Europa şi HIV/SIDA - noi provocări, noi oportunităţi”, organizată la Vilnius, Lituania, la 17 septembrie 2004,

–   având în vedere Declaraţia Mileniului adoptată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în cadrul celei de-a 55-a sesiuni, la 18 septembrie 2000, precum şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) şi, în special, obiectivul inversării tendinţei actuale de propagare a HIV/SIDA, până în 2015,

–   având în vedere Declaraţia de angajament privind HIV/SIDA adoptată de ONU în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a ONU consacrată HIV/SIDA, din 27 iunie 2001,

–   având în vedere rezoluţia adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la „Declaraţia de angajament privind HIV/SIDA”, la 2 august 2001,

–   având în vedere urmărirea de către Adunarea Generală a ONU a punerii în aplicare a Declaraţiei de angajament privind HIV/SIDA, „Spre un acces universal: evaluare de către Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA a activităţilor vizând dezvoltarea prevenirii şi a tratamentului HIV, precum şi a serviciilor de îngrijire şi sprijin”, până la 24 martie 2006,

–   având în vedere raportul Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la Declaraţia de angajament privind HIV/SIDA: cinci ani mai târziu, din 24 martie 2006,

–   având în vedere „Declaraţia politică privind HIV/SIDA” adoptată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 2 iunie 2006,

–   având în vedere programul OMS privind HIV/SIDA „Spre un acces universal până în 2010”, din 2006,

–   având în vedere raportul ONUSIDA din 2006 privind epidemia mondială de SIDA,

–   având în vedere actualizarea epidemiologică ONUSIDA din decembrie 2006,

–   având în vedere raportul semestrial EuroHIV 2005, din august 2006,

–   având în vedere Eurobarometrul privind prevenirea SIDA, din februarie 2006,

–   având în vedere rezoluţia 1399(2004) a Adunării parlamentare a Consiliului Europei, precum şi recomandarea 1657(2004) a acestuia referitoare la o Strategie Europeană pentru promovarea sănătăţii şi a drepturilor în materie de sexualitate şi procreare,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru drepturile femeilor şi egalitatea de şanse (A6-0091/2007),

A. întrucât, conform raportului ONUSIDA privind situaţia epidemiei în 2006, în lume peste 39,5 milioane de oameni trăiesc cu HIV, iar în 2006 au fost infectaţi cu HIV 4,3 milioane, întrucât 95% dintre persoanele afectate de HIV/SIDA trăiesc în ţări în curs de dezvoltare;

B.  întrucât raportul semestrial EuroHIV 2005 indică faptul că 215 510 de persoane au fost infectate cu virusul HIV în perioada 1998-2005 în Uniunea Europeană iar 646 142 în Regiunea Europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS);

C. întrucât peste jumătate din numărul noilor infecţii cu HIV se înregistrează în rândul tinerilor sub 25 de ani;

D. întrucât progresul recent înregistrat în tratarea HIV/SIDA şi reducerea fondurilor pentru prevenirea acestei boli au contribuit la accentuarea comportamentului nesigur şi, în consecinţă, la creşterea numărului de noi cazuri de infecţie cu virusul HIV;

E.  Întrucât rapoartele EuroHIV şi ONUSIDA confirmă faptul că numărul noilor infecţii cu HIV continuă să crească într-un ritm alarmant atât în Uniunea Europeană cât şi în ţările învecinate iar în unele ţări numărul estimat al persoanelor infectate cu HIV este de trei ori mai mare decât numărul oficial;

F.  întrucât, în ciuda numărului crescut de cazuri de infecţie cu HIV, scăderea constantă a numărului de cazuri de SIDA diagnosticate în ultimii ani a continuat şi în 2005, cu mai puţin de jumătate din numărul cazurilor diagnosticate în 2005, în comparaţie cu 1998;

G. întrucât un procent ridicat din infecţiile cu HIV rămâne nediagnosticat; întrucât numeroase persoane contaminate nu ştiu că sunt seropozitive şi este posibil să afle acest lucru numai după ce sunt afectate de boli legate de HIV/SIDA(3);

H. întrucât printre categoriile de persoane cele mai expuse la riscul de infecţie cu HIV se numără consumatorii de droguri injectabile, bărbaţii homosexuali, prostituatele şi clienţii acestora, persoanele aparţinând populaţiilor migratoare, deţinuţii şi tinerii sub 25 de ani;

I.   întrucât epidemia la nivelul consumatorilor de droguri injectabile stă la baza extinderii rapide a infecţiei cu HIV în numeroase ţări din Europa de Est;

J.   întrucât raportul ONUSIDA privind situaţia epidemiei în 2006, indică faptul că în Europa Centrală şi de Vest, aproximativ trei sferturi din numărul infecţiilor cu HIV pe cale heterosexuală se produc în rândul imigranţilor şi a populaţiilor migratoare;

K. întrucât, în majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Vest, prezenţa HIV în donaţiile de sânge rămâne scăzută; întrucât date recente indică totuşi o tendinţă opusă în unele ţări din Europa de Est;

L.  întrucât în Declaraţia de la Dublin se recunoaşte că „promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi, precum şi între fete şi băieţi, respectarea dreptului la sănătatea reproductivă şi sexuală, accesul la educaţia sexuală, la informare şi la serviciile de sănătate, precum şi o atitudine deschisă faţă de sexualitate, reprezintă factori esenţiali de luptă împotriva pandemiei”;

M. întrucât programele de prevenire, inclusiv educaţia, accesul mai larg la informaţii şi la prezervative, accesul la tratament şi la programe de dezintoxicare, precum şi la servicii de diminuare a consecinţelor negative ale infecţiei, reprezintă cele mai eficiente instrumente de combatere a HIV/SIDA;

N. întrucât EuroHIV nu posedă date naţionale din Spania sau Italia, deşi ambele ţări sunt considerate focare însemnate de epidemie, de către EuroHIV;

O. întrucât date recente confirmă faptul că amploarea noilor cazuri de infecţie cu HIV, precum şi numărul persoanelor care trăiesc cu SIDA diferă în fiecare stat membru şi în ţările învecinate, la fel precum diferă şi categoriile considerate a fi cele mai vulnerabile;

P.  întrucât femeile reprezintă, în momentul de faţă, 50% din persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA în lume, însă nevoile lor speciale în materie de sănătate reproductivă, planificare familială, naştere şi alăptare naturală sigură sunt adesea trecute cu vederea; întrucât, potrivit ONUSIDA, în decursul ultimilor doi ani, numărul femeilor şi al tinerelor infectate cu HIV a crescut peste tot în lume, rata infecţiilor crescând cu rapiditate în special în Europa de Est, Asia şi America Latină şi întrucât, potrivit OMS, în cadrul unui raport heterosexual, riscul de infecţie cu HIV este mai mare în cazul femeilor decât în cel al bărbaţilor, datorită unor factori biologici;

Q. întrucât tot mai multe femei sunt contaminate cu virusul HIV în cadrul vieţii private, ca urmare a contactelor heterosexuale neprotejate, devenind astfel purtătoare de virus pe care îl pot transmite descendenţilor lor; întrucât, pentru a reacţiona în mod eficient la SIDA, trebuie luaţi în considerarea factorii care continuă să prezinte riscuri pentru femei şi să le sporească vulnerabilitatea, precum violenţa împotriva acestora şi traficul de femei, sărăcia şi discriminarea pe bază de sex, promiscuitatea sexuală sau încălcarea principiilor etice;

R.  întrucât ultimul Eurobarometru cu privire la prevenirea SIDA, din februarie 2006, indică faptul că 54% din populaţia UE-25 crede sau este convinsă că s-ar putea infecta cu HIV „sărutând pe gură o persoană care are SIDA sau este infectată cu virusul HIV” iar 42% din aceasta crede sau este convinsă că se poate infecta cu HIV „bând din acelaşi pahar care a fost folosit de o persoană care are SIDA sau este infectată cu virusul HIV”;

S.  întrucât, în „Declaraţia de la Dublin”, reprezentanţii guvernelor din Europa şi Asia Centrală şi-au luat angajamentul să „promoveze orientări puternice şi responsabile la nivelul şefilor lor de stat şi de guvern, în scopul protejării oamenilor de această ameninţare pentru viitorul lor şi, de asemenea, să promoveze drepturile omului, să combată stigmatizarea şi să asigure accesul la informaţii şi servicii pentru toţi cei care au nevoie de acestea” şi „să facă din lupta împotriva HIV/SIDA în Europa şi Asia Centrală un aspect care să figureze în mod regulat pe ordinea de zi a instituţiilor şi a organizaţiilor lor regionale”;

T.  întrucât, în cadrul „Declaraţiei de la Vilnius”, miniştrii şi reprezentanţii de guverne din Uniunea Europeană şi din ţările învecinate şi-au reconfirmat angajamentele luate în „Declaraţia de la Dublin”, ambele declaraţii subliniind necesitatea unor măsuri de urmărire ferme şi ample a acţiunilor prezentate în acestea;

U. întrucât „Declaraţia de la Vilnius” menţionează în mod expres utilizarea instrumentelor financiare naţionale, precum şi a fondurilor comunitare, inclusiv a Fondurilor Structurale pentru punerea în aplicare a politicilor de combatere a HIV/SIDA;

V. întrucât ONG-urile depind adesea de finanţare publică; întrucât, de cele mai multe ori, procedurile de licitaţie pentru programe finanţate de Comunitate sunt complicate iar aderarea la UE implică adesea o încetare bruscă a sprijinului financiar pentru ONG-uri din surse internaţionale, altele decât cele ale UE;

W. întrucât nu toate statele membre au acces egal la tratament şi la medicamente iar în multe dintre acestea, în special în noile state membre, există disparităţi în ceea ce priveşte disponibilitatea finanţării şi a resurselor;

X. întrucât, în decursul ultimilor ani, o competiţie generică acerbă în ceea ce priveşte medicamentele folosite în tratamentul antiretroviral de a doua linie a contribuit cu o reducere de aproape 99% a preţului acestora, de la 10.000 $ la aproximativ 130 $ pe an pentru un pacient, însă preţurile pentru medicamentele folosite în tratamentul de a doua linie, necesare pacienţilor, întrucât rezistenţa se dezvoltă în mod natural, rămân ridicate, în special datorită obstacolelor în procesul de brevetare în principalele ţări care produc medicamente generice;

Y. întrucât nu există nici un vaccin anti-HIV iar cercetările pentru microbicide şi noi medicamente inovatoare sunt în plină desfăşurare;

Z.  întrucât la cinci ani de la Declaraţia de la Doha (care prevede că fiecare stat membru al OMC „are dreptul de a acorda licenţe obligatorii şi are libertatea de a determina criteriile pe baza cărora astfel de licenţe sunt acordate”), OMS a indicat că 74% dintre medicamentele pentru SIDA sunt protejate încă printr-un brevet;

AA.     întrucât OMS estimează că 10% din noile infecţii cu HIV la nivel global sunt legate de consumul de droguri pe cale intravenoasă, mai puţin de 5% din consumatorii de droguri pe cale intravenoasă având acces la o prevenire eficientă a HIV, la tratament şi la servicii de îngrijire;

AB.     întrucât tuberculoza (TBC) accelerează evoluţia infecţiei HIV spre faza SIDA şi 90% din persoanele seropozitive mor datorită tuberculozei în lunile imediat următoare apariţiei simptomelor active ale acestei boli datorită lipsei unui tratament adecvat, ceea ce înseamnă că aproximativ o treime din numărul deceselor datorate maladiei SIDA sunt cauzate de tuberculoză;

1.  salută comunicarea Comisiei privind lupta împotriva HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate şi susţine acţiunile şi iniţiativele propuse;

2.  reafirmă dreptul fiecărei fiinţe umane la îngrijire şi servicii medicale, precum şi la acces la produse farmaceutice;

3.  solicită Comisiei să analizeze cele mai noi informaţii disponibile cu privire la infecţiile HIV pentru a identifica ţările şi categoriile de populaţie cele mai afectate şi, respectiv, pentru a comunica aceste concluzii respectivelor state membre ;

4.  invită Comisia să precizeze, pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, cele mai vulnerabile categorii din fiecare comunitate şi să stabilească o listă detaliată a acestora pentru a permite Comisiei şi statelor membre să se poată adresa şi intra în contact cu acestea într-un mod eficient, luând în considerare particularităţile la nivel naţional, şi să le furnizeze informaţii despre mijloacele de protecţie atât pentru ele, cât şi pentru partenerii lor;

5.  alarmat de ritmul rapid de creştere a numărului de cazuri de tulpini HIV/SIDA rezistente la mai multe tipuri de medicamente, invită Comisia să păstreze statistici separate cu privire la acest aspect şi să identifice şi să împărtăşească cele mai bune practici pentru prevenirea acestuia;

6.  îndeamnă Comisia să aibă în vedere stabilirea unor măsuri adecvate care să vizeze imigranţii şi populaţiile migratoare din Uniunea Europeană, în special în cazurile în care vin din ţări în care există un nivel ridicat de contaminare, în vederea reducerii ritmului alarmant de apariţie de noi infecţii cu HIV în cadrul acestor grupuri;

7.  insistă ca statele membre să pună pe deplin în aplicare Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iulie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru colectarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine şi de modificare a Directivei 2001/83/CE(4), în special în ceea ce priveşte testarea sistematică a transfuziilor sangvine pentru infecţia cu HIV;

8.  subliniază importanţa comunicării unor date corecte; indică faptul că orice colectare de date trebuie să fie confidenţială şi bazată pe teste anonime şi voluntare; invită statele membre să îmbunătăţească calitatea metodelor lor de testare şi de prezentare a datelor;

9.  constată că Centrul european de prevenire şi control al bolilor (CEPCB) îşi va asuma răspunderea deplină pentru supravegherea, colectarea şi publicarea de date cu privire la HIV/SIDA în 2008; îndeamnă Comisia să adopte măsurile adecvate pentru prevenirea unei posibile discrepanţe în furnizarea de noi date; solicită CEPCB să ia în considerare natura delicată a subiectului atunci când publică rapoarte;

10. solicită Spaniei şi Italiei să transmită CEPCB datele lor naţionale;

11. îndeamnă Comisia să folosească toate instrumentele disponibile, printre care politica de vecinătate şi dimensiunea nordică, pentru a ajuta grupurile de populaţii vulnerabile din ţările vecine, în special din zona Kaliningrad din Rusia;

12. invită Comisia să dezvolte programe bazate pe observaţii, să promoveze punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de diminuare a consecinţelor negative ale infecţiei, printre care folosirea prezervativelor, tratamentele de substituţie a drogurilor, accesul la depistarea voluntară, furnizarea de ace şi de seringi sterile şi consilierea la nivelul grupurilor considerate vulnerabile, afectate de sau infectate cu HIV, şi să sprijine şi să facă cunoscute cele mai bune practici de profilaxie pozitivă şi, de asemenea, să furnizeze un raport anual privind punerea în aplicare a acestor măsuri;  

13. invită Comisia şi statele membre să promoveze campanii de comunicare prin care să furnizeze populaţiei informaţii clare privind infecţia cu HIV, modalităţile de prevenire a acesteia, comportamentele care prezintă risc şi cele care favorizează prevenirea infecţiei cu acest virus;

14. invită statele membre şi Comisa, având în vedere faptul că de cele mai multe ori femeile infectate cu HIV sunt victime ale unor acte de violenţă din parte partenerilor lor de sex masculin şi că, în cazul femeilor, riscul de contaminare cu HIV este mult mai ridicat decât în cazul bărbaţilor, să adopte măsurile de combatere a violenţei prevăzute în rezoluţia sa din 2 februarie 2006 cu privire la situaţia actuală în ceea ce priveşte combaterea violenţei asupra femeilor şi orice alte acţiuni viitoare(5);

15. salută iniţiativa Comisiei de a crea un Forum al societăţii civile şi, de asemenea, încurajează Comisia să continue şi să intensifice cooperarea cu societatea civilă în cadrul acestui Forum;

16. încurajează statele membre să examineze posibilităţile instituirii unui Forum al societăţii civile la nivel naţional în scopul îmbunătăţirii cooperării dintre guvernele naţionale, autorităţile publice, serviciile de sănătate şi ONG-urile locale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul combaterii HIV/SIDA;

17. subliniază importanţa „Declaraţiei de la Dublin” şi a „Declaraţiei de la Vilnius” şi îndeamnă Comisia să continue acţiunile în acest sens;

18. subliniază necesitatea raţionalizării de către Comisie a eforturilor sale de combatere HIV/SIDA în cadrul Directoratelor sale Generale competente şi să îmbunătăţească diversele procese şi mecanisme administrative în scopul adoptării celor mai eficiente şi coordonate măsuri cu putinţă, pentru a evita aplicarea unor criterii divergente şi pentru a obţine un nivel optim de sinergie;

19. încurajează Comisia să ofere sprijin politic şi asistenţă tehnică ţărilor vecine care, confruntate cu o problemă de sănătate publică, doresc să beneficieze de flexibilitatea prevăzută în acordurile TRIPS;

20. regretă faptul că dispoziţiile actuale privind finanţarea directă a ONG-urilor de către Comunitate, precum şi dispoziţiile referitoare la implicarea acestora în proiecte finanţate prin programe comunitare nu au fost armonizate; solicită Comisiei să evalueze procedurile actuale în scopul îmbunătăţirii accesului ONG-urilor la diferite forme de finanţare comunitară;

21. reiterează faptul că aderarea la UE implică adesea o încetare bruscă a sprijinului financiar pentru ONG-uri din surse internaţionale, altele decât cele ale UE; prin urmare, invită Comisia să monitorizeze, cu prioritate, situaţia din Bulgaria şi România şi să propună măsuri pentru reducerea disparităţilor de natură financiară;

22. invită Comisia să definească în mod clar regulile de utilizare a Fondurilor structurale şi a celor sociale pentru proiectele şi/sau programele legate de combaterea HIV/SIDA;

23. încurajează Comisia să facă uz de toate oportunităţile disponibile în cadrul celui de-al şaptelea Program cadru privind cercetarea şi dezvoltarea pentru a identifica finanţarea şi identificarea altor proiecte promiţătoare privind cercetarea în domeniul HIV/SIDA şi dezvoltarea unor noi medicamente ARV, vaccinuri şi microbicide inovative; invită Comisia să se asigure că cercetarea în domeniul HIV/SIDA ia în considerare o pondere echilibrată a ambelor sexe şi include aspecte precum fiziologia şi ecologia vaginală şi rectală, precum şi natura biologică şi fiziologică a transmiterii de viruşi;

24. salută obiectivul Comisiei de a dezvolta cercetarea metodelor de prevenire comportamentale şi evaluarea acestora;

25. ivită Comisia şi statele membre să aloce mai multe fonduri publice cercetării în domeniul farmaceutic, solicitând ca beneficiarii fondurilor publice să dedice acestor boli o anumită parte a cercetării pe care o efectuează;

26. îndeamnă Comisia să aloce resurse pentru măsuri de prevenire în cadrul programului de acţiune în domeniul sănătăţii publice pentru combaterea HIV/SIDA;

27. îndeamnă Comisia să analizeze posibilităţile şi mijloacele practice şi, de asemenea, să utilizeze rezultatele cercetărilor clinice pentru combaterea HIV/SIDA în ţările partenere, Balcanii de Vest şi Asia Centrală, aplicând procedurile în vigoare pentru ajutor extern şi respectând liniile de acţiune stabilite cu ţările vizate în documentele de strategie, precum şi în programele indicative;

28. consideră că îngrijirile paliative reprezintă o parte importantă a îngrijirii persoanelor cu HIV/SIDA şi îndeamnă la dezvoltarea şi răspândirea acestora în întreaga Uniune Europeană;

29. solicită Comisiei să acorde o atenţie specială promovării programelor de sănătate în domeniul sexual şi reproductiv destinate femeilor pentru a evita propagarea rapidă a epidemiei în rândul populaţiei feminine;

30. încurajează cu tărie Comisia şi statele membre să acorde subvenţii şi fonduri pentru cercetarea şi dezvoltarea microbicidelor şi a prezervativelor pentru femei, cu ajutorul cărora femeile se pot proteja atât pe ele însele, cât şi pe partenerul masculin, împotriva HIV/SIDA, cu sau fără acordul acestuia, deoarece prezervativele continuă să fie cel mai cunoscut şi cel mai disponibil mijloc de protecţie împotriva HIV/SIDA şi BTS, dar necesită acordul partenerului masculin(6);

31. invită statele membre să dezvolte strategii naţionale menite să sporească capacitatea femeilor şi fetelor de a se proteja împotriva riscului de infecţie cu HIV;

32. subliniază necesitatea consolidării sinergiilor dintre prevenirea HIV/SIDA şi a programelor de promovare a drepturilor şi a sănătăţii sexuale;

33. invită statele membre să promoveze o participare echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în lupta împotriva SIDA şi, de asemenea, le îndeamnă să revizuiască structura organelor naţionale de coordonare în domeniul SIDA;

34. ivită Comisia şi statele membre să faciliteze tuturor persoanelor afectate şi, în special, femeilor însărcinate, accesul la medicamente pentru tratamentul HIV, pentru a reduce transmiterea acestei boli la copiii nenăscuţi;

35. solicită Comisiei să continue acordarea de asistenţă financiară şi sprijinul global al eforturilor considerabile ale Fondului mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei şi invită statele membre să facă acelaşi lucru;

36. indică faptul că o treime din persoanele infectate cu HIV mor din cauza coinfecţiei HIV/TBC; îndeamnă, prin urmare, Comisia şi statele membre să ţină seama de acest lucru stabilind şi promovând programe de combatere a ambelor infecţii în acelaşi timp; constată, de asemenea, asocierea frecventă la infecţia cu HIV a hepatitei şi a depresiei şi solicită luarea de măsuri pentru tratarea şi îngrijirea pacienţilor cu acest diagnostic multiplu;

37. subliniază importanţa responsabilităţii guvernelor naţionale, regionale şi locale, a furnizorilor de servicii de sănătate, a industriei farmaceutice, a ONG-urilor şi a societăţii civile în asigurarea îndeplinirii obiectivelor de realizare universală a profilaxiei, tratamentului şi îngrijirii;

38. este îngrijorat de costurile ridicate ale medicamentelor de ultimă generaţie sau de a doua linie pentru tratarea SIDA; invită la o dezbatere fundamentală cu privire la legislaţia aplicabilă brevetelor; consideră că o modificare neesenţială a unui produs sau a unui ingredient activ trebuie să conducă doar la o prelungire proporţională a perioadei de protecţie a brevetului.

39. invită statele membre să promoveze o mai mare utilizare a mijloacelor de comunicare şi a celor mai potrivite canale de difuziune pentru a informa mai bine populaţia şi, în special, adolescenţii şi tinerii, cu privire la infecţia cu HIV, căile de transmitere, testul de depistare şi comportamentele care favorizează prevenirea acesteia;

40. invită Comisia să ia în considerare posibilitatea includerii în Portalul European pentru tineret a unei secţiuni dedicate luptei împotriva SIDA, inclusiv a unor date privind posibilităţile de informare, orientare şi îngrijire disponibile în statele membre în ceea ce priveşte HIV/SIDA;

41. invită Comisia, statele membre, societatea civilă şi sectorul privat să iniţieze sau să sprijine programe şi să elaboreze campanii de informare şi sensibilizare în scopul combaterii homofobiei, a stigmatizării cu care se confruntă toate persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, precum şi a discriminării împotriva grupurilor vulnerabile şi a persoanelor infectate cu HIV, în scopul înlăturării barierelor care diminuează eficienţa luptei împotriva HIV/SIDA; îndeamnă statele membre să interzică discriminarea persoanelor cu HIV/SIDA, în special în sectorul servicii (de exemplu, în ceea ce priveşte asigurările, serviciile bancare şi medicale);

42. invită Comisia şi statele membre să stabilească politici şi programe de integrare socială şi intrare pe piaţa muncii pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;

43. încurajează Comisia şi statele membre să deschidă calea în ceea ce priveşte promovarea şi finanţarea la nivel european, naţional şi local a accesului la o educaţie în materie de HIV/SIDA, inclusiv în ceea ce priveşte un comportament sexual responsabil şi prevenirea şi tratamentul bolilor cu transmitere sexuală şi, de asemenea, a accesului la informaţii, testare şi servicii conexe, respectând principiul confidenţialităţii, precum şi pe cel al consimţământului declarat;

44. invită statele membre să promoveze educaţia sanitară în şcoli în vederea sensibilizării elevilor şi a promovării unui comportament sexual protejat;

45. încurajează cu tărie statele membre să se asigure că toţi cetăţenii beneficiază de educaţie şi informaţii privind sănătatea sexuală, care includ respectul şi responsabilitatea faţă de partener şi drepturi egale pentru homosexuali, bisexuali şi transsexuali şi subliniază importanţa educaţiei sexuale în şcoli;

46. invită Comisia şi statele membre să evalueze competenţa şi cunoştinţele personalului medical de bază în materie de HIV/SIDA şi să asigure cursuri de formare pentru lucrătorii din sectorul medical pentru a le permite să ghideze şi să sensibilizeze opinia publică în mod adecvat;

47. invită statele membre să susţină fără rezerve femeile şi bărbaţii responsabili de îngrijirea zilnică a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi/sau a copiilor acestora şi a orfanilor; subliniază faptul că aceştia trebuie să beneficieze de o formare privind îngrijirea la domiciliu şi, respectiv, să fie sensibilizaţi cu privire la măsurile de prevenire a HIV/SIDA şi la beneficiile unui tratament şi a unei îngrijiri de calitate pentru persoanele care trăiesc cu SIDA;

48. îndeamnă Comisia să evalueze posibilităţile de creare de parteneriate public-private în ţările învecinate, în scopul promovării unor modalităţi suplimentare de combatere a HIV/SIDA;

49. salută iniţiativa Preşedinţiei germane de a organiza Conferinţa „Responsabilitate şi parteneriat - Împreună împotriva HIV/SIDA” în perioada 12-13 martie, în Bremen, precum şi faptul că oraşul Madrid va găzdui cea de-a XI-a Conferinţă europeană privind SIDA, în perioada 24-27 octombrie 2007;

50. subliniază rolul central al comunităţilor, al organizaţiilor de la nivelul comunităţilor, al ONG-urilor şi al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în lupta împotriva HIV/SIDA;

51. sugerează înfiinţarea unui „centru de informare” la nivel UE în scopul colectării şi analizării celor mai bune practici de la toate instituţiile şi organizaţiile active în lupta împotriva HIV/SIDA; consideră că un astfel de mecanism ar facilita identificarea deficienţelor iniţiativelor existente şi, respectiv, formularea unor noi strategii;

52. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor, OMS (Europa) şi guvernelor statelor membre.

(1)

Texte adoptate, P6_TA(2006)0321.

(2)

Texte adoptate, P6_TA(2006)0526.

(3)

HIV/SIDA în Europa, Consiliul Europei, Comisia pentru afaceri sociale, sănătate şi familie, raportoare: doamna Christine McCafferty, doc. 11033, 27 septembrie 2006.

(4)

JO L 33, 08.02.2003, p. 30.

(5)

Texte adoptate, P6_TA(2006)0038.

(6)

„Femeile şi HIV/SIDA: Faţă în faţă cu criza” Un raport comun al ONUSIDA/UNFPA/UNIFEM 2004:45.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introduction

Recent trends clearly show that the number of people infected with HIV (Human Immunodeficiency Virus), including people living with AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) and people dying of AIDS related diseases, continue to grow. Every year more women and young people are infected with HIV within the European Union as well as in the neighbouring countries. Risky behaviour, like unprotected sex and injecting drug use, remain the main routes for HIV infection. The latest studies alarmingly show how immigrant and migrant populations have become one of the population groups most at risk. Other particularly vulnerable populations include sex workers and men having sex with men.

The first cases of HIV infections were witnessed in 1981 in the United States. Doctors observed an accumulation of unusual cases of death caused by rare forms of cancer usually only occurring in older people, as cause of death of young gay men. Having closely monitored the development of the new disease, which was then believed to affect only gay men, scientists quickly realized that they were dealing with a new kind of virus infection, which could affect all people. Until today the development of a treatment for the new set of symptoms has proved to be very challenging because of its retroviral nature.

The introduction of Antiretroviral Drugs (ARVs) in the late 1980s together with various awareness campaigns were essential in slowing down the growth of the epidemic in Western Europe and in the United States. In the recent years, however, the number of new HIV infections has been rising again. The new wave of infections predominantly affects women, injecting drug users and young people. Because AIDS is no longer considered as the death sentence it once was, many people engage in risky behaviour and neglect the risk of an infection.

Due to the development of the new ARV drugs, a growing number of people are living with HIV/AIDS. This is put a strain on the existing health care infrastructure and introduces a whole new set of logistic concerns in terms of resources. The access to Antiretroviral Treatment is reasonably good in Western Europe (EU-15). In the new Member States, however, the situation is completely different. Since their accession to the EU, these Member States have to pay the standard western European prices for ARV drugs. They face great difficulties in financing the general access to ARVs for all the people who need them.

This year is the 25th anniversary of the syndrome later named AIDS. During these years, many important developments have been achieved and many breakthroughs accomplished. But still the basic facts remain the same: there is no vaccine against HIV and no cure for AIDS related diseases. In order to change this situation we need to step up our common endeavours towards finding a cure for this epidemic. Also another fact remains true since the very first cases were witnessed: people living with HIV/AIDS are still subject to a variety of prejudices and discrimination. This seems to be due to the fact that the most vulnerable groups already belong to the marginalized populations in the society.

Rapporteur's Opinion

The Rapporteur expresses his satisfaction with the "Dublin Declaration" and the "Vilnius Declaration" as well as underlines their importance. Furthermore, he invites the Commission and the Member States to keep their promises of a thorough follow up on the commitments made therein. He also welcomes the Commission Communication on combating HIV/AIDS within the EU and the neighbouring countries. Considering the fact that the Eastern European countries have to deal with high new HIV infection rates, he is especially glad that the Commission has suggested such a broad approach and included neighbouring countries in the scope of the communication, thus acknowledging the fact that HIV/AIDS knows no borders and can only be tackled with an integrated and comprehensive approach addressing various political, social, institutional and economic issues. The Rapporteur firmly believes that this disease can only be dealt with and tackled, if all actors and institutions responsible including civil society as well as private companies work together towards this common goal, streamlining all the various efforts, permitting synergies and allowing for a stronger, coordinated and integrated effort in combating HIV/AIDS.

Suggestions and recommendations

The Rapporteur points out that there is a need for a comprehensive awareness campaign for the European Union. The Commission introduced a campaign: "AIDS . . . Remember me?" last year. Your rapporteur is convinced that Member States should follow the campaign by launching national awareness campaigns targeted at groups that are considered the most vulnerable in the various countries. Additionally, he suggests taking additional comprehensive and coordinated action in order to fight stigma and discrimination.

As far as the neighbouring countries are concerned, the Rapporteur recommends taking full advantage of the existing structures to facilitate a coordinated approach in the fight against HIV/AIDS, including the funds available for cross-border cooperation. To further support the neighbouring countries in addressing and fighting this epidemic, your Rapporteur suggests exploring the possibilities which lie within Public Private Partnerships to aid and raise awareness within the most vulnerable population groups.

In addition, the Rapporteur would like to stress the important work that various NGOs within the EU are doing. He is concerned about the serious lack of funding for NGOs in some of the Member States, which joined the European Union in 2004. He strongly recommends the re-evaluation of the mechanisms regarding project and programme funding by the European Commission. Local and national NGOs in the European Union and in the neighbouring countries do very important groundwork in fighting the epidemic. It is therefore of utmost importance to ensure that those organisations receive continuous funding also in the future. Your rapporteur would also like to point out that Romania and Bulgaria are likely to face similar problems once they become Members of the European Union in 2007.

Regarding the various national health care systems, the Rapporteur would like to invite the Commission and the Member States to evaluate measures on how to provide assistance for those health care systems affected by the difficult situation of providing universal access to expensive ARV treatment. In order to ease the strain on health care systems, especially in the neighbouring countries, it would be important to develop new ways of working together with, for example the pharmaceutical industry and other private companies in the form of Private Public Partnerships.

The "Vilnius Declaration" explicitly suggests the use of Structural Funds and other community funds in order to fight this epidemic. It would be important to take full advantage of the Structural Funds and to immediately start exploring all possibilities that this instrument as well as the other EU instruments can provide.


AVIZUL COMISIEI PENTRU LIBERTĂŢI CIVILE, JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE (28.2.2007)

for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

on combating HIV/AIDS within the European Union and in the neighbouring countries, 2006-2009

(2006/2232(INI))

Draftsman: Michael Cashman

SUGGESTIONS

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs calls on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

A.  whereas recent progress in HIV/AIDS treatment, together with a decline in prevention funding, has contributed to an increase in unsafe behaviour and consequently to growing numbers of new HIV infections; according to EuroHIV, 23.620 newly diagnosed cases of HIV infection were reported in the European Union in 2005 and the rate of newly diagnosed cases of HIV infection reported has nearly doubled since 1998,

B.   whereas despite the increased number of HIV infections, the steady decrease in the number of AIDS cases diagnosed in recent years has continued in 2005, with less than half the number of cases diagnosed in 2005 in comparison to 1998,

C.  whereas, according to UNAIDS, more than 39.5 million people live with HIV and 4.3 million people were infected with HIV in 2006 alone; whereas 95% of the affected population live in developing countries and whereas 28 million of them live in Sub-Saharan Africa; whereas only 1% of the infected population in developing countries who need treatment (antiretroviral drugs) receive it,

D.  whereas a large proportion of HIV infections remain undiagnosed - in the United Kingdom for example, an estimated one third of people with HIV do not know their serostatus and are likely to discover it only once afflicted by HIV/AIDS-related illnesses(1),

E.   whereas it is widely known that not all Member States have equal access to treatment and drugs and that in many of them - particularly in the new Member States - inequalities exist in as regards the availability of funding and resources,

F.   whereas people living with HIV/AIDS are subject to a variety of prejudices and discrimination, in their private or professional lives,

G.  whereas according to the 2006 Eurobarometer on AIDS prevention, 54% of the EU-25 population believe or are convinced that AIDS can be caught by kissing on the mouth someone who has AIDS or who is HIV positive, and 42% believe or are convinced that it is possible to become infected by drinking from a glass which has just been used by someone who has AIDS or who is HIV positive,

1.   Urges those Member States which do not collect national data on HIV/AIDS to develop an effective HIV/AIDS case reporting system;

2.   Encourages Member States to provide free and widespread access to HIV testing and to disseminate information, including web-based information, especially to high-risk groups and young people, on voluntary testing and counselling;

3.   Strongly encourages the Member States to guarantee that all citizens receive sexual education and information, which includes respect and responsibility for one's partner and equal rights for homosexual, bisexual and transsexual people, and underlines the importance of giving sexual education in schools;

4.   Encourages Member States to facilitate access to primary prevention means at the lowest possible cost, for example access to male and female condoms and safe injection equipment;

5.   Stresses the universal right of all human beings to have equal access to medical care and treatment and access to medicines and drugs;

6.   Strongly encourages the Commission and the Member States to subsidise and provide money for research and development of microbicides and female condoms which give women the power to protect themselves and a male partner from HIV/AIDS with or without the partner's agreement, since condoms continue to be the most well known and available protection against HIV/AIDS and sexually transmitted diseases (STDs), but require a male partner's agreement(2),

7.   Welcomes the Commission's determination to address the special needs and requirements of migrant populations for non-discriminatory access to information and prevention, treatment, care and support;

8.   Calls on the Commission and Member States to take action and to promote awareness of trafficking in women who often suffer from poverty and discrimination and can become subject to sexual abuse, increasing their exposure to HIV/AIDS;

9.   Encourages Member States to further develop information and awareness campaigns to address the public image of HIV/AIDS and prevent discrimination against people living with HIV/AIDS; urges Member States to prohibit discrimination against people living with HIV/AIDS, in particular in the services sector (for example with regard to insurance, bank services and health care);

10. Calls on the Commission and the Member States to allocate increased public funding for HIV research in order to develop new medicines/vaccines;

11. Calls on the Commission and the Member States to establish policies and programmes for the social integration and entry into the labour market of people living with HIV/AIDS;

12. Urges Member States to include people living with HIV/AIDS from the moment of diagnosis in their definition of disability so that they are covered by Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation(3) and therefore protected against discrimination at work on the grounds of their HIV/AIDS status and provided with reasonable accommodation in their workplace;

13. Urges Member States to promote at the international level the abolition of travel and residency restrictions for people living with HIV/AIDS, as they constitute discrimination;

14. Urges Member States to fully implement Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC, in particular as regards the systematic HIV-screening of blood donations; urges Member States and neighbouring countries not to discriminate against gay, lesbian and bisexual people in banning them from giving blood.

PROCEDURE

Title

Combating HIV/AIDS within the European Union and in the neighbouring countries, 2006-2009

Procedure number

2006/2232(INI)

Committee responsible

ENVI

Opinion by
  Date announced in plenary

LIBE
28.9.2006

Enhanced cooperation – date announced in plenary

 

Drafts(wo)man
  Date appointed

Michael Cashman
19.12.2006

Previous drafts(wo)man

 

Discussed in committee

1.2.2007

 

 

 

 

Date adopted

28.2.2007

Result of final vote

+:

-:

a:

46

0

0

Members present for the final vote

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Substitute(s) present for the final vote

Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Gérard Deprez, Giorgos Dimitrakopoulos, Genowefa Grabowska, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tchetin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

 

Comments (available in one language only)

 

(1)

HIV/AIDS in Europe, Council of Europe, Social, Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mrs. Christine McCafferty, doc. 11033, 27 September 2006.

(2)

"Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" A joint Report by UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45.

(3)

Article 5 of Council Directive 2000/78/EC.


AVIZUL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ŞI EGALITATEA ÎNTRE SEXE (29.11.2006)

for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

on combating HIV/AIDS within the European Union and in the neighbouring countries, 2006-2009

(2006/2232(INI))

Draftswoman: Zita Gurmai

SUGGESTIONS

The Committee on Women's Rights and Gender Equality calls on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

A.  Whereas almost half the adults living with HIV and AIDS today are women; whereas, according to the UNAIDS, over the past two years, the number of women and girls infected with HIV has increased in every region of the world, with rates rising particularly rapidly in Eastern Europe, Asia, and Latin America, whereas, according to the WHO, women are probably more susceptible than men to infection from HIV in any heterosexual encounter, due to biological factors,

B.   Whereas the patterns of epidemics are changing in several countries with sexually transmitted HIV cases comprising a growing share of new diagnoses; whereas increasing numbers of women are being infected unwittingly with the HIV virus in their private life through unsafe heterosexual contact and becoming carriers of the virus which it is then possible to transmit to their offspring,

C.  Whereas effective responses to AIDS must address the factors that continue to put women at risk and increase their vulnerability, such as violence against and trafficking in women, poverty and gender discrimination, sexual promiscuity or a failure to observe ethical principles,

1.   In view of the fact that there were nearly five million new cases of HIV infection worldwide in 2005 and in the same year three million people died of illnesses linked to AIDS, more than half a million (570 000) of whom were children(1), calls on institutions, governments and other bodies to make a concerted effort to ensure not only that children, adolescents and young people are included in the strategies to combat HIV/AIDS, but that they are the most important element in these strategies;

2.   Welcomes the Commission's intention actively to involve civil society in policy development, implementation and monitoring; considers that an important factor in relation to the practical work to combat HIV/AIDS and the credibility of that work, at national and European level, is the specific involvement of those who are HIV-positive and their organisations;

3.   Notes that the use of condoms reduces the risk of spreading HIV infection through sexual relations but that several studies show that clients in the sex trade prefer to buy sex without condoms; stresses, therefore, that all prostitution entails a higher risk of infection; considers that the legalisation of prostitution results in a general increase in both the legal and illegal sex trade, from which a greater risk of infection ensues; considers that the legalisation of prostitution does not result in safer sex either since it has proved very difficult in practice to control the use of condoms even in legal brothels; points out, moreover, that regulated health checks cover only those who sell sex, not the clients;

4.   Calls on the Member States and the Commission, in view of the fact that women infected with HIV have often been subjected to violence by a male partner and that women run a greater risk of HIV infection, to take the measures to combat violence which are set out in its resolution of 2 February 2006 on the current situation in combating violence against women and any future action(2);

5.   Calls on the Commission and Member States to ensure that appropriate and timely gender- and age-segregated surveillance data are gathered to support and develop more innovative and better targeted anti-drugs campaigns and health promotion campaigns for the prevention and control of the HIV epidemic in the EU and the neighbouring countries;

6.   Calls on the Commission, the Member States and all parties involved, including non-governmental organisations and civil society, to help combat the stigmatisation of and discrimination against HIV/AIDS sufferers in Europe;

7.   Urges the Commission to explore the possibilities and practical means and to use the results of clinical research to combat HIV/AIDS in the partner countries, the Western Balkans and Central Asia, following the procedures for external aid and respecting the directives for action as agreed in the strategy documents with the relevant countries and the indicative programmes;

8.   Calls on the Commission to continue to regard research into HIV/AIDS as a priority in the seventh framework programme;

9.   Calls on the Commission, in cooperation with the national health services and the European Centre for Disease Prevention and Control, to strengthen and develop systems for monitoring, early warning and heightening public awareness in relation to the disease of HIV/AIDS in Europe and the partner countries;

10. Draws Member States' attention to the need to step up information campaigns and allocate more resources to combating the HIV/Aids virus among 15 to 25 year-olds in the European Union, given that the statistics published by UNAIDS in 2004 point to an alarming increase in the incidence of the disease in this age group;

11. Calls on the Member States to provide and strengthen targeted campaigns aimed at women and universal access to sexual and reproductive health information and services, HIV drugs to prevent the risk of mother-to-child transmission and antiretroviral therapy; stresses also that sexual and reproductive health and rights must be guaranteed as a strategic priority for achieving gender equality and the empowerment of women;

12. Calls on the Member States, with the participation of the private sector, to invest in the development of affordable, user-friendly therapeutic and diagnostic facilities in order to broaden access to treatment;

13. Calls on the Member States and the health services to take measures relating to hygiene and information of healthcare personnel, the majority of whom are women, in order to prevent the transmission of the HIV/AIDS virus during blood transfusions in the course of surgery and while nursing patients;

14. Emphasises the need to strengthen the synergies between HIV/AIDS prevention and programmes to promote sexual rights and health;

15. Calls on the Commission, within the framework of the new external financing instruments, to provide adequate funding to implement its policy on sexual and reproductive rights in general and on combating HIV/AIDS in particular;

16. Calls on the Member States and the Commission to adapt prevention and treatment programmes to the needs of all people faced with HIV/AIDS, particularly those whose language, culture and residency status might make it more difficult for them to obtain access to health services;

17. Calls on the Member States to promote greater use of the media and the most appropriate distribution channels to step up information for the population, especially adolescents and young people, on HIV infection, the ways it is transmitted, HIV testing and the kind of behaviour that fosters prevention;

18. Calls on the Commission to consider the possibility of including in the European Youth Portal a section devoted to the fight against AIDS, including data on the information, guidance and care resources concerning HIV/AIDS available in the Member States;

19. Calls on the European Union and the Member States, in view of the feminisation of HIV/AIDS, to continue investing in the development of microbicides to enable women to protect themselves against HIV/AIDS;

20. Urges the Member States to ensure universal access to education and the provision of instruction in the preconditions for personal growth, including an ability to live together in society and ethical principles, the provision of life-skills and sex education, including responsibility and respect for one's partner and action to promote increased safety in schools for all children, to increase protection against violence, abuse, rape, the dangers of sexual promiscuity, unintended pregnancy and sexually transmitted infections including HIV, in the closest possible association with schools, other educational resources, the social services and services that combat juvenile delinquency;

21. Calls on the Member States to encourage, by way of policies and programmes, the promotion of the social integration and entry into the labour market of HIV/AIDS sufferers;

22. Calls on the Commission to hold firm to its commitment to increase funding for HIV/AIDS research and to ensure that HIV/AIDS research is gender balanced and includes aspects such as vaginal and rectal physiology and ecology and the biological and physiological nature of transmitting viruses;

23. Calls on the Member States to promote the gender - balanced involvement of both women and men in AIDS response; urges them to review national AIDS coordinating bodies and to ensure the meaningful representation of gender expertise, both women and men;

24. Welcomes the fact that Madrid will host the XI European Conference on AIDS from 24 to 27 October 2007, and hopes that during the event young researchers in particular will be called upon to submit research projects on this illness;

25. Calls on the Member States to give full support to women and men who are responsible for the daily care of people living with AIDS, and/or take care for their children and orphans; they should be provided with home based-care training and awareness raising on the prevention of getting HIV/AIDS and on the benefits of good treatment and care for the people living with AIDS;

26. Calls on the Commission and the Member States to enable all persons affected, and in particular pregnant women, to have access, under development aid programmes, to HIV drugs in order to reduce the incidence of transmission of the disease to unborn children;

27. Calls on the Member States to establish VCT sites, possibly at antenatal care centres as the starting point of all efforts to reduce the impact of HIV/AIDS and STIs on pregnancy, both in terms of primary prevention of infection and care of the pregnant women and her child; access to safe abortion and counselling to ensure informed decision making and consent by the woman, should be part of the services;

28. Calls on the Member States and leadership from the private sector to develop, implement and strongly enforce policies prohibiting discrimination against HIV employees in the workforce or those who have HIV family members and to provide HIV/AIDS awareness campaigns for their employees.

PROCEDURĂ

Titlu

Combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările vecine, 2006-2009

Numărul procedurii

2006/2232(INI)

Comisia competentă în fond

ENVI

Aviz emis de către
  Data anunţului în plen

FEMM
28.9.2006

Cooperarea consolidată - data anunţului în plen

 

Raportor pentru aviz
  Data numirii

Zita Gurmai
24.1.2006

Raportorul (raportoarea) pentru aviz substituit

 

Examinare în comisie

4.10.2006

23.11.2006

 

 

 

Data adoptării

23.11.2006

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Anna Hedh, Mary Honeyball, Sophia in 't Veld, Zita Pleštinská, Heide Rühle, Bernadette Vergnaud

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

 

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)

...

(1)

amfAR (The Foundation for AIDS Research) "Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the Evidence," Issue Brief No.3 June 2005

"Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" A Joint Report by UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45

(2)

Texts Adopted, P6_TA(2006)0038.


PROCEDURĂ

Titlu

Combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările vecine, 2006-2009

Numărul procedurii

2006/2232(INI)

Comisia competentă în fond
  Data anunţării în plen a autorizării

ENVI
28.9.2006

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare
  Data anunţului în plen

FEMM
28.9.2006

LIBE
28.9.2006

ITRE
28.9.2006

AFET
28.9.2006

 

Avize care nu au fost emise
  Data deciziei

ITRE
20.2.2006

AFET
13.9.2006

 

 

 

Cooperare consolidată
  Data anunţului în plen

 

 

 

 

 

Raportor(i)
  Data numirii

Georgs Andrejevs
11.5.2006

 

Raportor(i) substituit (substituiţi)

 

 

Examinare în comisie

30.1.2007

21.3.2007

 

 

 

Data adoptării

21.3.2007

Rezultatul votului final

+

-

0

44

2

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alfonso Andria, Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Radu Ţîrle

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Radu Podgorean

Data depunerii

29.3.2007

Observaţii
(date disponibile într-o singură limbă)

 

Ultima actualizare: 17 aprilie 2007Notă juridică