Eljárás : 2007/0006(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0405/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0405/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2007 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0477

JELENTÉS     *
PDF 207kWORD 198k
2007. október 22.
PE 392.382v02-00 A6-0405/2007

az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

(COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Halászati Bizottság

Előadó: Margie Sudre

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

(COM(2007)0428 – C6-00064/2007 – 2007/0006(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0428)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0064/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6-0405/2007),

1.  jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatot annak módosított formájában, és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Madagaszkári Köztársaságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) Javítani kell az Európai Parlamentnek szolgáltatott információkat. Ezért a Bizottságnak továbbítania kell a megállapodás 9. cikkében említett vegyes bizottság üléseinek következtetéseit.

Indokolás

Ez a módosítás azt kívánja kiemelni, hogy a megállapodás értékeléséhez megfelelő információkat kell szolgáltatni az Európai Parlamentnek.

Módosítás: 2

3. cikk (1a) bekezdés (új)

 

A Bizottság évente megvizsgálja, hogy az e jegyzőkönyv keretében hajókat működtető tagállamok eleget tettek-e a jelentéstételi kötelezettségeknek. Amennyiben nem, a következő évre a Bizottság nem fogja jóváhagyni a halászati engedélyekre irányuló kérelmeiket.

Indokolás

Azon halászhajók, amelyek nem tesznek eleget a legalapvetőbb követelménynek, azaz hogy jelentést tegyenek a fogásaikról, nem részesülhetnek az EU anyagi támogatásából.

Módosítás: 3

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

 

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 7. cikkében megfogalmazott többéves ágazati program eredményeiről.

Indokolás

Annak érdekében, hogy az EU által kifizetett kompenzációval megfelelően elszámoljanak, és

valóban előmozdítsák Madagaszkár halászati erőforrásai fenntartható használatát, a Bizottságnak évente jelentést kell benyújtania a Parlamentnek.

Módosítás: 4

3b. cikk (új)

 

3b. cikk

 

A jegyzőkönyv érvényességének utolsó éve során és még azelőtt, hogy azt megújító másik megállapodást kötnének, a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a megállapodás alkalmazásáról és azokról a körülményekről, amelyek között azt végrehajtották.

Indokolás

Bármiféle új megállapodás megkötése előtt a Bizottságnak fel kell kérnie az állam azon hatóságait, amelyekkel megkezdi a tárgyalásokat, hogy szolgáltassanak számára információkat, amelyek alapján a Bizottság majd általános értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás: 5

3c. cikk (új)

 

3c. cikk

 

A 3a. cikkben említett jelentés alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács adott esetben tárgyalási megbízást ad a Bizottságnak egy új jegyzőkönyv elfogadása céljából.

Indokolás

Csak a halászati megállapodás alkalmazásáról szóló értékelő jelentés alapján lesz képes az Európai Parlament és a Tanács a kötelezettségei teljesítésére.

Módosítás: 6

3d. cikk (új)

 

3d. cikk

A Bizottság továbbítja az Európai Parlamentnek a megállapodás 9. cikkében említett vegyes bizottság üléseinek következtetéseit.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A halászat terén az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissza. A két partner közötti első halászati megállapodás ugyanis 1986-ban lépett hatályba. A jelen partnerségi megállapodást egy 2007. január 1-jétől kezdődő hatéves időszakra kötötték, s meghosszabbítható. Hatályba lépésekor hatálytalanítja a legutóbbi megállapodást, amelynek helyébe lép.

A halászati ágazatban az Európai Unió partnerségi megállapodásai keretében a Közösség és a Madagaszkári Köztársaság 2006. június 21-én partnerségi megállapodást parafált, amely halászati lehetőségeket biztosít a közösségi halászok számára a Madagaszkár fennhatósága alá tartozó vizeken.

2007. január 25-én az Európai Bizottság elfogadott egy, az e partnerségi megállapodás módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot. Mindazonáltal a közösségi hajók által folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó jegyzőkönyvet és annak a technikai és pénzügyi feltételek meghatározásáról szóló mellékletét újra kellett tárgyalni, majd 2007. március 16-án parafálni annak érdekében, hogy figyelembe vehessék a horogsoros hajókra vonatkozó halászati lehetőségek iránti további kérelmeket. Ennek következtében át kellett tekinteni a referencia-űrtartalmat és a pénzügyi ellentételezés összegét.

E további kérelmek abból a 10529/06 sz. bizottsági és tanácsi együttes nyilatkozatból erednek, amely a legkülső régiók számára a Szerződés 299. cikke alapján lehetővé teszi a halászflottájuk felújítására szolgáló állami támogatási rendszer meghosszabbítását. A halászati lehetőségek iránti kérelmek ezenkívül összhangban vannak az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) ajánlásaival, amely a szigetországok és a fejlődő országok számára engedélyezi flottafejlesztési terv benyújtását. A rendeletre irányuló eredeti javaslatot tehát módosítani kellett annak érdekében, hogy figyelembe vegye a 2007. március 16-i keltezésű új jegyzőkönyvben bevezetett módosításokat.

Az ekképpen módosított javaslatot az Európai Parlament 2007. július 19-én kapta meg.

A megállapodás fő elemei

Halászati lehetőségek

A halászati megállapodás egy tonhal-megállapodás, amely három hajótípus szerint osztja fel a halászati lehetőségeket. Azt a lehetőséget is bevezeti, hogy további öt hajó felderítő halászatot folytathat mélytengeri fajokra, legfeljebb két hathónapos időszakban.

Halászati kategória

Hajó típusa

Tagállam

Engedélyek vagy kvóta

Tonhalhalászat

Fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajó

Spanyolország

23

Franciaország

19

Olaszország

1

Tonhalhalászat

100 BT feletti felszíni horogsoros halászhajók

Spanyolország

25

Franciaország

13

Portugália

7

Egyesült Királyság

5

Tonhalhalászat

Legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajók

Franciaország

26

Tengerfenéki fajok halászata

Horogsoros vagy fenékhorogsoros felderítő halászat

Franciaország

5

Pénzügyi ellentételezés

A Közösség évi 13 300 tonna referencia-űrtartalom mellett évi 1 197 000 EUR összeget fizet Madagaszkárnak. Ez az összeg úgy oszlik meg, hogy évi 864 500 EUR a referencia-űrtartalomnak felel meg, és évi 332 500 eurót pedig a madagaszkári halászati ágazati politika támogatására és végrehajtására fordítanak.

Ha a közösségi hajók által a madagaszkári vizeken lehalászott mennyiség meghaladja a referencia-űrtartalmat, az éves pénzügyi ellentételezés összege minden egyes további kifogott tonna után 65 euróval emelkedik. A Közösség által kifizetett teljes éves összeg azonban nem haladhatja meg a (3) bekezdésben említett összeg kétszeresét, vagyis 2 394 000 eurót. Ha a kifogott mennyiség több lenne, akkor a határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget a következő évben kell kifizetni.

A pénzügyi ellentételezést az első év tekintetében legkésőbb 2007. december 31-ig, az utána következő évek tekintetében pedig legkésőbb 2008., 2009., 2010., 2011. és 2012. február 28-ig kell kifizetni. Ezen ellentételezés felhasználása a madagaszkári hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Engedélyek: díjak

Az engedélyek érvényességi ideje egy év. Az engedélyek megújíthatók. A madagaszkári halászati övezetben kifogott zsákmány után fizetendő díj összege tonnánként 35 EUR a kerítőhálós tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók esetében, a korábbi 25 euróval szemben. Az engedélyeket a következő átalánydíjösszegeknek az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő befizetését követően állítják ki:

- 3 920 EUR kerítőhálós tonhal-halászhajónként, amely évi 112 tonna után fizetendő díjnak felel meg;

- 3 500 EUR a 100 BT feletti űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajónként, amely évi 100 tonna után fizetendő díjnak felel meg;

- 1 680 EUR a legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajónként, amely évi 48 tonna után fizetendő díjnak felel meg;

- A mélytengeri halászatra vonatkozó engedélyek után fizetendő díj összegének megállapítására – a vegyes bizottság keretében – később, a felderítő halászati szakaszt követően kerül sor. A felderítő halászati szakasz alatt az engedélyek kiadása ingyenes.

A madagaszkári halászati ágazat előmozdítására szánt intézkedések és a források fenntartható kezelése

E megállapodás fő célkitűzése az Európai Közösség és Madagaszkár közötti valódi partnerség létrehozása a felelősségteljes és fenntartható halászat gyakorlása szempontjából. A két fél közötti együttműködésnek gazdasági, tudományos és műszaki területei is vannak a halászati ágazatban.

A hajótulajdonosok által fizetett pénzügyi ellentételezés és díjak 80%-ának a Madagaszkár által meghatározott halászati ágazati politika keretében hozott kezdeményezések támogatásához és végrehajtásához kell hozzájárulnia.

A Közösség és Madagaszkár a megállapodással létrehozott vegyes bizottság keretében állapodik meg. E szerv feladata a jegyzőkönyv helyes végrehajtásának ellenőrzése és egy többéves ágazati program létrehozásának lehetővé tétele, amely programot a jegyzőkönyv hatálybalépésétől kezdve, de legkésőbb három hónapon belül valósítanak meg. E program célkitűzése, hogy közös megegyezéssel meghatározzák a források kezelése terén elérendő célokat és azokat az iránymutatásokat, amelyek szerint a pénzügyi támogatásokat juttatni fogják.

A két fél kötelezettséget vállal arra, hogy a szubrégió szintjén elősegítik a felelősségteljes halászatra vonatkozó együttműködést, különösen az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) és az Indiai-óceáni Bizottság (IOC) keretében.

A megállapodás a közösségi hajókon a megfigyelők fedélzetre való felvételére vonatkozó eljárást is szabályozza, és szigorú ellenőrzési szabályokat ír elő, ideértve a műholdas ellenőrzést.

A megállapodást a források függvényében felül lehet vizsgálni.

A tengerészek alkalmazása

A kerítőhálós tonhal-halászhajók és a felszíni horogsoros tonhal-halászhajók tulajdonosai által foglalkoztatott tengerészek legalább 20%-ának AKCS-országokból kell származnia. Az első hajótípusra vonatkozóan azonban az egész európai flottát illetően legalább 70 tengerésznek kell az Indiai-óceáni Tonhalbizottság tagállamaiból kikerülnie. Ezzel együtt a hajótulajdonosok törekszenek AKCS-országból származó további tengerészek felvételére.

A közösségi hajókra felvett tengerészekre teljes egészében alkalmazni kell a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatát. Ez előírja az egyesülési szabadság és a munkavállalók kollektív tárgyalásokhoz való jogának tényleges elismerését, valamint munkaügyi és szakmai téren a hátrányos megkülönböztetés felszámolását.

Az AKCS-országbeli tengerészekkel olyan szerződést kell kötni, amely halál, betegség és baleset esetére szóló biztosítást magában foglaló társadalombiztosítási rendszert biztosít számukra. E szerződéseket a tengerész és a hajótulajdonos vagy az őket képviselők kötik meg.

Az AKCS-országokból származó tengerészek fizetését a hajótulajdonosok fedezik. A fizetés összegét a hajótulajdonosok és a tengerészek vagy a képviselőik közötti közös megállapodással kell meghatározni. Ugyanakkor az AKCS-országokból származó tengerészek javadalmazási feltételei nem lehetnek kedvezőtlenebbek a legénységre saját országukban alkalmazandó feltételeknél vagy az ILO szabályainál.

Az előadó megjegyzései

Az előadó sajnálja, hogy a megállapodást késedelemmel továbbították az Európai Parlamentnek. Szerencsére a hajótulajdonosok és a halászok nem szakították meg a tevékenységüket.

Ez az új megállapodás mind az Európai Közösség, mind a Madagaszkári Köztársaság szempontjából igen kielégítő. Halászati erőforrásokat biztosít a közösségi hajók számára, miközben lehetővé teszi Madagaszkár számára, hogy jövedelemben részesüljön azon készletek után, amelyek kiaknázására az ország nem rendelkezik műszaki kapacitással.

Az új megállapodás az előző megállapodás átfogó értékelésén alapul, ami lehetővé tette a két fél szükségleteinek meghatározását. Az értékelés igazolta, hogy a halászati lehetőségek hasznosítása a múltban rendkívül kielégítő volt (2005-ben 93% és 2006-ban 98% az eresztőhálós hajók esetében; 2005-ben 85% és 2006-ban 100% a horogsoros hajók esetében). A halászati mennyiségek – megmagyarázhatatlan biológiai jelenségek miatt – nagyban változtak. A kifogott mennyiségek 2001-ig 8 000 tonna körül voltak, majd 2003-ban és 2004-ben néhány száz tonnára csökkentek, míg 2005-ben több mint 12 000 tonnát értek el. A gyenge fogások miatt 2004-ben a beruházások megtérülése negatív volt az Európai Közösség számára. 2005-ben kielégítő volt, megfelelt az egyéb tonhal-megállapodásokban észlelhető adatoknak (4,8 millió EUR). Madagaszkár gazdasági haszna évi 2,2 millió EUR, amelyhez a feldolgozóiparnak köszönhetően még 5,4 millió EUR adódik.

A megállapodás lehetővé teszi a madagaszkári szabályozás betartásán alapuló partneri kapcsolat fejlesztését a halászat terén, és tökéletes választ ad a fenntartható halászat terén meglévő aggodalmakra. Ezenkívül a jegyzőkönyv bármiféle megújítása előtt gazdasági, szociális és környezeti hatásvizsgálatra fog sor kerülni.

Annak elkerülése érdekében, hogy a külföldi flották figyelmen kívül hagyják a szabályozást, és az arról történő megbizonyosodás érdekében, hogy a pénzügyi ellentételezés a megállapodás szabályai szerint célba jut, átfogó párbeszéd kialakítása a cél. A pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban a Bizottság megbizonyosodik arról, hogy valamennyi teljesített kifizetés megfelel a hatályos európai költségvetési eljárásoknak, jóllehet a pénzeszközök odaítélése Madagaszkár kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az egyetlen – a foglalkoztatott tengerészek munkakörülményeire vonatkozó – nehézséget megoldották, mivel az ILO nyilatkozatának alkalmazása elegendő biztosítékokat nyújt az elemi jogok megőrzésére vonatkozóan.

Annak érdekében, hogy javítsák az Európai Parlamentnek továbbított információkat, az előadó több módosítást nyújtott be. Ezért kéri a Bizottságtól, hogy továbbítsa számára a vegyes bizottság üléseinek következtetéseit. Ezenkívül szeretné, hogy a Bizottság a jegyzőkönyv érvényességi idejének utolsó éve során, még az azt meghosszabbító újabb megállapodás megkötése előtt nyújtson be a megállapodás alkalmazásáról szóló jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak.

11.9.2007

VÉLENYÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0015 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

A vélemény előadója: Josep Borrell Fontelles

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió fejlesztési együttműködési politikájának és a közös halászati politikának (KHP) összhangban kell állniuk egymással, azoknak egymást kiegészítőnek és koordináltnak kell lenniük, és összességükben az érintett országok szegénységének csökkentése és fenntartható fejlődése irányába kell hatniuk.

Az Európai Unió az ENSZ 2002-es johannesburgi csúcstalálkozója során meghatározottak szerint elkötelezte magát amellett, hogy világszerte biztosítja a halászat fenntarthatóságát, fenntartva vagy helyreállítva a halállományok szintjét a legnagyobb fenntartható hozam elérése érdekében.

Az EU elfogadta az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének a felelősségteljes halászatról szóló magatartási kódexét, annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható halászatot biztosítson, illetve, hogy a halászati joggal – az élő vízi erőforrások megőrzése és a velük való gazdálkodás hatékonyságának biztosítása érdekében – a felelős joggyakorlás kötelezettsége járjon.

Az EU jelenléte távoli halászterületeken legitim cél, de emlékezni kell arra, hogy az Európai Unió halászatának érdekeit a halászati megállapodásokat aláíró államok fejlesztésének érdeke mellett lehet csak védelemben részesíteni.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága üdvözli az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés által 2006. június 22-én elfogadott, a halászatról és annak fejlődő országokban megfigyelhető társadalmi és környezeti aspektusairól szóló állásfoglalást, különösen amennyiben a dokumentum szerint az EU- és az AKCS-országok halászati érdekeit össze kell hangolni egyrészt a halászati erőforrások gazdasági, társadalmi és környezeti értelemben való fenntartható kezelésével, másrészt a part menti, halászattól függő közösségek megélhetésével.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága kiemelten hangsúlyozza az AKCS-EU halászati partnerségi megállapodásban a Cotonou-i Megállapodás betartására történő hivatkozást; kitart amellett, hogy teljes mértékben figyelembe kell venni a Cotonou-i Megállapodás emberi jogokról, demokratikus elvekről, felelősségteljes kormányzásról és jogállamiságról szóló 9. cikkét, és üdvözli a Bizottság által nyújtott garanciákat arra vonatkozóan, hogy figyelembe veszik a 9. cikk tartalmát a fejlődő országokkal folytatott tárgyalások során, beleértve az AKCS-n kívüli fejlődő országokkal folytatott tárgyalásokat is.

A Bizottság 2007. január 25-én elfogadott egy megállapodást, amely hatályon kívül helyezi az Európai Gazdasági Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között létrejött, 1986. január 28-án hatályba lépett megállapodást és annak helyébe lép.

Az e megállapodásban foglalt, a halászati lehetőségeket és a közösségi halászhajók által végzett halászati tevékenységekre vonatkozó technikai és pénzügyi feltételeket meghatározó jegyzőkönyvet és annak mellékletét azonban újra kellett tárgyalni és módosítani kellett, hogy érvényt szerezzenek a hosszú horogsoros hajók számára további halászati lehetőségek biztosítására irányuló kéréseknek. A módosított jegyzőkönyv és melléklete aláírására 2007. március 16-án került sor. A referencia-űrtartalom és a pénzügyi kompenzáció a módosításnak megfelelően változott.

Az új jegyzőkönyv és melléklete 2007. január 1-jétől számítva hat évre szól, és ettől a naptól hatályos. A megállapodás hallgatólagosan további hatéves időszakokra megújítható.

A javasolt megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv tonhalhalászati lehetőségeket engedélyez 43 spanyol, francia és olasz kerítőhálós, 50 100 BRT űrtartalom feletti spanyol, francia, portugál és egyesült királyságbeli felszíni hosszú horogsoros, és további 26 100 BRT vagy annál kisebb űrtartalmú francia tonhalhalászhajó számára, amely összesen 119 engedély kiadását jelentheti.

Emellett két hathónapos időszakban öt francia hajó végezhet feltáró vagy tengerfenéki hosszú horogsoros halászatot mélyvízi fajokra.

A pénzügyi kompenzáció új mértékét évi 864 500 euróban határozták meg és évi 13 300 regisztertonna fogási kvótára vonatkozik. A madagaszkári halászati ágazati politika keretében tett kezdeményezések támogatására és végrehajtására évi 332 500 eurót különítettek el.

Ha a fogás teljes mennyisége túllépi az éves kvótát, a pénzügyi kompenzáció minden további fogott tonna után 65 euróval emelkedik.

A hajótulajdonosok által fizetett díjak évente további körülbelül 465 000 euróval növelhetik Madagaszkár bevételeit.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága üdvözli a nemzeti kezdeményezésekhez való említett kapcsolódást, és reméli, hogy ez magában foglalhatja a helyi halfeldolgozási és forgalomba hozatali infrastrukturális projektek finanszírozását is, ami lehetővé tenné, hogy a helyi népesség túllépjen a megélhetési halászaton.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága üdvözli továbbá, hogy a megállapodás részben a helyi halászati tevékenység felmérésén alapszik, valamint támogatja a helyi hatóságokkal folytatott tudományos és technikai együttműködést. A fent említett AKCS-EU állásfoglalás a halászathoz való hozzáférés kötelező előfeltételeként határozza meg a halállomány tudományos felmérését, és kiköti, hogy a további halászati engedélyek megszerzésének feltétele a halállomány éves felmérése.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága nem helyesli a megállapodáshoz alkalmazott eljárást, mivel a Parlament számára beleszólást kellett volna biztosítani a Tanács által a Bizottság részére adott tárgyalási megbízatásba, és a Parlamentet tájékoztatni kell a tárgyalás fejleményeiről.

A Parlamenttel való konzultációra az első megállapodással kapcsolatban csak 2007 januárjában, hét hónappal a 2007. január 1-i hatállyal elfogadni kívánt megállapodás kezdeményezése után került sor, az újratárgyalt megállapodással kapcsolatban pedig négy hónappal a módosítás után. A Parlamentnek tiltakoznia kell ez ellen, és világossá kell tennie, hogy ez elfogadhatatlan.

A Bizottságnak és a Tanácsnak meg kell állapodnia azon feltételekben, amelyek valódi lehetőséget biztosítanak a Parlamenttel folytatott konzultációra. Ilyen megállapodás hiányában a Halászati Bizottságnak kell a jelenleg kialakult helyzetre adott parlamenti válaszlépések élére állnia, akár olyan módon, hogy a jelen eljárás szerint előterjesztett halászati megállapodások ellen szavaz.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg(1)  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) Az EK pénzügyi hozzájárulását a halászatból élő part menti lakosság támogatására és a helyi kisipari jellegű fagyasztási és feldolgozóipar létrehozására kell fordítani;

ELJÁRÁS

Cím

Halászati megállapodás az EK és Madagaszkár között

Hivatkozások

COM(2007)0428 - COM(2007)0015 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS)

Illetékes bizottság

PECH

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

15.2.2007

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Josep Borrell Fontelles

28.2.2007

Elfogadás dátuma

10.9.2007

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Marie-Hélène Aubert, Irena Belohorská, John Bowis, Atanas Paparizov, Ralf Walter

10.10.2007

VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

(COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

A vélemény előadója: Helga Trüpel

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

3. cikk, (1a) bekezdés (új)

 

A Bizottság évente megvizsgálja, hogy az e jegyzőkönyv keretében hajókat működtető tagállamok eleget tettek-e a jelentéstételi kötelezettségeknek; amennyiben nem, a következő évre a Bizottság nem fogja jóváhagyni a halászati engedélyekre irányuló kérelmeiket.

Indokolás

Azon halászhajók, amelyek nem tesznek eleget a legalapvetőbb követelménynek, azaz hogy jelentést tegyenek a fogásaikról, nem részesülhetnek az EU anyagi támogatásából.

Módosítás: 2

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

 

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 7. cikkében megfogalmazott többéves ágazati program eredményeiről.

Indokolás

Annak érdekében, hogy az EU által kifizetett kompenzációval megfelelően elszámoljanak, és

valóban előmozdítsák Madagaszkár halászati erőforrásai fenntartható használatát, a Bizottságnak

évente jelentést kell benyújtania a Parlamentnek.

Módosítás: 3

3b. cikk (új)

 

3b. cikk

 

A Bizottság a jegyzőkönyv lejártát és a lehetséges meghosszabbításra irányuló újabb tárgyalások megkezdését megelőzően utólagos értékelést terjeszt elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyvről, amely tartalmaz költség-haszon elemzést.

Indokolás

Az új egyeztetések előtt szükség van a jelenlegi jegyzőkönyv értékelésére, annak érdekében, hogy

megállapítható legyen, hogy mely változtatásokra – amennyiben szükség van változtatásokra – van szükség egy esetleges megújítás alkalmával.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati megállapodás

Hivatkozások

COM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

Illetékes bizottság

PECH

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

15.2.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Az elfogadás dátuma

9.10.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati megállapodás

Hivatkozások

COM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

27.7.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

15.2.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Margie Sudre

14.3.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.10.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

4

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thomas Wise

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Willem Schuth

Benyújtás dátuma

22.10.2007

Utolsó frissítés: 2007. október 23.Jogi nyilatkozat