Procedure : 2007/0123(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0498/2007

Indgivne tekster :

A6-0498/2007

Forhandlinger :

PV 12/12/2007 - 13
CRE 12/12/2007 - 13

Afstemninger :

PV 13/12/2007 - 6.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0617

HENSTILLING     ***
PDF 123kWORD 57k
10. december 2007
PE 394.076v02-00 A6-0498/2007

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side

(KOM(2007)0350 – C6-0463/2007 – 2007/0123(AVC))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Marcello Vernola

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side

(KOM(2007)0350 – C6-0463/2007 – 2007/0123(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse (KOM(2007)0350),

–   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, anden sætning, og artikel 310 (C6-0463/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75 og artikel 83, stk. 7,

–   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A6-0498/2007),

1.  afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Montenegros regeringer og parlamenter.


PROCEDURE

Titel

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem EF og Montenegro

Referencer

11568/2007 - C6-0463/2007 - KOM(2007)0350 - 2007/0123(AVC)

Dato for anmodning om EP’s samstemmende udtalelse

10.12.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

27.6.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Marcello Vernola

20.3.2007

 

 

Behandling i udvalg

4.10.2007

19.11.2007

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Christopher Beazley, Bastiaan Belder, André Brie, Colm Burke, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Cem Özdemir, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Josef Zieleniec

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Nickolay Mladenov, Doris Pack, Antolín Sánchez Presedo, Marcello Vernola

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Wolfgang Bulfon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Paulo Casaca

Dato for indgivelse

10.12.2007

Seneste opdatering: 11. december 2007Juridisk meddelelse