Postopek : 2008/0049(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0380/2008

Predložena besedila :

A6-0380/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 21/10/2008 - 8.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0480

POROČILO     ***I
PDF 134kWORD 62k
9. oktober 2008
PE 414.159v01-00 A6-0380/2008

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (kodificirana različica)

(KOM(2008)0098 – C6-0144/2008 – 2008/0049(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Diana Wallis

(Kodifikacija – člen 80 poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (kodificirana različica)

(KOM(2008)0098 – C6-0144/2008 – 2008/0049(COD))

(Postopek soodločanja – kodifikacija)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0098),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0144/2008),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o delovni metodi za pospešitev uradnega kodificiranja zakonodajnih besedil(1),

–   ob upoštevanju členov 80 in 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0380/2008),

A. ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 102, 4.4.1996, str. 2.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 19. avgust 2008

MNENJE

                                                        ZA  EVROPSKI PARLAMENT

                                                              SVET

                                                              KOMISIJO

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (kodificirana različica)

KOM(2008)0098 z dne 27.2.2008 – 2008/0049(COD)

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem delovnem postopku za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še posebej z njegovo 4. točko, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 5. marca 2008, da bi preučila omenjeni predlog, ki ga je predstavila Komisija.

Posvetovalna skupina je preučila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta, ki kodificira Direktivo 72/166/EGS Sveta z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti, drugo Direktivo 84/5/EGS Sveta z dne 30. decembra 1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil, tretjo Direktivo 90/232/EGS Sveta z dne 14. maja 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in Direktivo 2000/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (četrta direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti). Soglasno je prišla do naslednjih ugotovitev:

1. V uvodni izjavi 3 bi bilo treba besedo „potrebne” nadomestiti z besedo „ustrezne”.

2. V uvodni izjavi 4 bi morali biti besedi „te direktive“ med posebnima puščicama.

3. V uvodni izjavi 24 bi morali biti besedi „te direktive“ med posebnima puščicama.

Posvetovalna delovna skupina je po pregledu predloga lahko soglasno sklenila, da gre pri predlogu zgolj za kodifikacijo obstoječih besedil in da ni prišlo do nobenih vsebinskih sprememb.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           pravni svetovalec

    pravni svetovalec    namestnik generalnega direktorja


POSTOPEK

Naslov

Zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (kodificirana različica)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0098 – C6-0144/2008 – 2008/0049(COD)

Datum predložitve EP

27.2.2008

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

JURI

10.4.2008

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Datum sprejetja

7.10.2008

 

 

 

Zadnja posodobitev: 14. oktober 2008Pravno obvestilo